Eines de detecció de plagi disponibles per al PDI i el PAS

En marxa el protocol per a treballs universitaris

La implementació de la nova eina URKUND, així com els recursos documentals i formatius per a l’estudiantat, el PDI i el PAS que la Universitat ha endegat els darrers mesos, s’emmarquen en el ‘Protocol de prevenció i detecció del plagi, previ al dipòsit, dels treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals’, aprovat pel Consell de Govern el 8 d’octubre del 2019. Aquestes accions responen a la voluntat de la UPC per lluitar contra el plagi des de diversos vessants, com ara formar el personal i l’estudiantat perquè prengui consciència de la seva gravetat, millorar-ne la detecció amb l’ajut d’eines tecnològiques i establir un protocol de prevenció i detecció de possibles cassos de plagi per part de l’estudiantat.

El protocol se suma a altres instruments amb què compta la Universitat per fomentar les bones pràctiques en aquest àmbit, com són el ‘Codi Ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat i el seu estudiantat’ del 2011 o l’acord sobre ‘Mesures per al control del plagi en la documentació acadèmica de la UPC’, aprovat el 2018.

El programa informàtic URKUND permet processar un document i localitzar-ne d'altres que continguin total o parcialment els mateixos continguts. Una eina que se suma a altres mesures per minimitzar actuacions d’apropiació fraudulenta de coneixement acadèmic i que serveix per evitar el plagi i promoure un ús ètic de la informació.

12/02/2020

El plagi és la falsa atribució d’una obra o de part de la mateixa. Sovint, s’intenta ocultar amb la modificació d’una obra sense l’autorització ni el reconeixement de l’autoria original, la qual cosa vulnera tant el dret moral com el de transformació. Per evitar aquesta pràctica en l’àmbit universitari, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha posat a disposició del PDI i el PAS el programa antiplagi URKUND, de l’empresa Prio Infocenter AB, al qual es pot accedir des de l’entorn virtual d’aprenentatge de la UPC ATENEA, com també des de la mateixa plataforma URKUND.

Funcionament d’URKUND
Des de l’entorn virtual ATENEA, el professorat UPC pot activar la detecció de plagi dels documents lliurats per l’estudiantat a certes activitats desenvolupades a la plataforma. En afegir una nova tasca, fòrum o taller a ATENEA, es pot activar l’opció ‘Connector de plagi URKUND’ per analitzar els fitxers adjunts i/o el text en línia, un procés que pot tardar des d’uns pocs minuts fins a un dia.

Un cop analitzat el contingut, el programa mostra un gràfic de navegació on es visualitzen les pàgines del document amb coincidències i que, en seleccionar-se, assenyalen els blocs de text semblants i la font de la coincidència. El programa mostra també l’ús anormal de caràcters o de símbols que cal revisar, com ara possibles intents d’ocultació de plagi. D’altra banda, l’informe de resultats de l’anàlisi es pot exportar en format pdf, on s’inclou el document sencer objecte d’anàlisi amb indicació dels blocs de text coincidents.

Qualsevol document enviat a URKUND s’emmagatzema internament a la plataforma de la UPC com a font de comparació permanent, una funcionalitat que permet al col·lectiu de PDI i PAS visualitzar en tot moment les possibles coincidències o similituds entre els documents arxivats i les noves trameses.

Recursos per protegir l’autoria de publicacions
A més d’aquesta eina, la UPC posa a disposició d’estudiants, doctorands, PDI i PAS una sèrie de recursos per sensibilitzar sobre la importància de protegir l’autoria de les publicacions i fomentar les bones pràctiques en treballs i projectes de fi de grau i de màster així com de tesis doctorals.

Aquests recursos es recullen a l’apartat Propietat Intel·lectual de la web Bibliotècnica de la UPC, on es poden consultar des de conceptes generals relacionats amb els drets d’autoria a recomanacions per protegir la propietat intel·lectual a la Universitat, en relació als materials docents d’ATENEA, la producció cientificotècnica o els treballs acadèmics. L’apartat Bibliotècnica ofereix també una bona col·lecció de documentació de consulta, com ara materials de formació i referències normatives i legislació, així com un apartat de preguntes freqüents a l’entorn d’aquesta temàtica.

Formació de l’ICE  
Amb l’objectiu de presentar les principals funcionalitats del programa URKUND i d’aprofundir en el concepte de plagi i el seu impacte a la Universitat, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC va realitzar una sessió formativa, el 22 de gener passat, adreçada al col·lectiu del PDI i PAS. La formació va anar a càrrec d’Eric Johansson Salazar-Sandoval, key account manager Spain d’Urkund, que, a més d’explicar el funcionament del programa, va donar orientacions per analitzar els resultats de la detecció de plagi.