La UPC presenta a l’Ajuntament de Castelldefels una proposta per millorar la reordenació del Campus del Baix Llobregat

La UPC presenta a l’Ajuntament de Castelldefels una proposta per millorar la reordenació del Campus del Baix Llobregat
+
Descarregar

Vista aèria del Campus del Baix Llobregat

La UPC presenta a l’Ajuntament de Castelldefels una proposta per millorar la reordenació del Campus del Baix Llobregat
+
Descarregar

Presentació de les propostes de reordenació del campus a l'Ajuntament de Castelldefels, el 7 de juliol

El rector de la UPC, Francesc Torres, i el vicerector d'Infraestructures i Arquitectura de la UPC, Estanislau Roca, han presentat a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels, en un acte presidit per l'alcaldessa Maria Miranda Cuervas, una proposta de reordenació del Campus del Baix Llobregat en l'espai situat al sud de la C32.

10/07/2020

El motiu de la reordenació del Campus del Baix Llobregat rau en un informe ambiental que va encarregar l'Ajuntament de Castelldefels l'any 2018, i que va ser redactat per Joan Pino amb el títol ‘Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l'Olla del Rei i àmbit associat i la seva relació amb el planejament al municipi de Castelldefels’.En aquest informe es posaven de relleu valors ambientals de conservació assignats als diversos hàbitats i cobertes de sòl de les parcel·les edificables més properes al Passeig del Pitort i al carrer de Barcelona. Aquest informe va motivar la suspensió de llicències de construcció a les esmentades parcel·les. La UPC ha confeccionat una proposta de relocalització de les edificabilitats previstes. D’aquesta manera es conserva el potencial edificable i es milloren les condicions d'urbanització del Campus del Baix Llobregat. A més, el fa més sostenible, consolida el camp de pràctiques d'agricultura i paisatge de l’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) i racionalitza la necessària urbanització dels carrers que limiten el mateix campus.

La proposta va ser exposada prèviament als representants de tots els centres del Campus del Baix Llobregat i pretén ser el desideratum de la UPC de cara a una possible modificació puntual del planejament vigent que es pugui tramitar. Es tracta d’una proposta que preserva els edificis actuals del Campus i que és respectuosa amb els valors mediambientals, tot proposant com a sistema d'espais lliures els sòls de les parcel·les situades davant del Passeig del Pitort i del carrer de Barcelona en la part afectada ambientalment. Aquesta és una aposta més de l'equip de direcció de la UPC en línia al que es va expressar a la jornada ‘UPC, ciutat i territori’, que va tenir lloc el 4 d'octubre del 2018, a la qual hi van assistir els representants polítics dels ajuntaments on la Universitat hi té campus.

En la presentació a l’Ajuntament de Castelldefels s'ha constatat la voluntat de la Universitat de col·laborar en el projecte de ciutat i d'ajudar-la a regenerar-se, cohesionar-se i millorar. Tant l'Ajuntament com la UPC són conscients del benefici mutu que suposa tant per la ciutat com per la universitat el fet de millorar la seva integració, tot augmentant les activitats que els ciutadans fan al campus així com les que la comunitat universitària i de recerca fa a la ciutat. Per treballar en aquest sentit, la proposta recull la possibilitat de la construcció d'un poliesportiu, necessari per als dos col·lectius i que ajudarà molt en aquesta integració. El campus no disposa de cap instal·lació esportiva i a la ciutat li correspon per població una instal·lació addicional. El projecte, doncs, pot suposar una cooperació de gran valor per a totes les parts.