Pla de contingència de la UPC per al curs 2021-2022

El Pla de contingència de la UPC, en vigor des de l’1 de setembre passat, recull les mesures organitzatives i de protecció amb motiu de la pandèmia, que s’aplicaran des de l’inici del curs 2021-2022. Està adaptat al Pla sectorial d’universitats del PROCICAT i es va publicar el 26 de juliol a través d'una instrucció del rector, Daniel Crespo.

23/09/2021

El Pla de contingència de la UPC recull un paquet de mesures organitzatives per a l'inici del nou curs. Pel que fa a les activitats acadèmiques teòriques presencials, preveu una presencialitat simultània de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament màxim de les aules, previsió que es podrà reformular d’acord amb l’evolució del control de la pandèmia, dels plans de vacunació, i de la normativa vigent. També recull l’obligatorietat de la mascareta als espais UPC, una obligatorietat que s'adequarà en cada moment a les resolucions i indicacions de les autoritats sanitàries.

L’ús de les instal·lacions universitàries el curs vinent (aules, laboratoris, biblioteques, menjadors, espais comuns...), així com les mesures sanitàries i de prevenció i els procediments i protocols d’actuació vigents també estan recollides en aquest pla. El document recull igualment les característiques i modalitats d’organització en la prestació de serveis per part del personal, atesa la recuperació de la presencialitat de l’activitat acadèmica.

El Pla de contingència de la UPC està adaptat al Pla Sectorial d’Universitats per al curs 2021-2022 del PROCICAT i s'ha publicat mitjançant la instrucció del rector, Daniel Crespo, del dia 26 de juliol.

La informació està disponible al Portal COVID-19.