La UPC School i la UVic-UCC s’uneixen per impulsar un nou postgrau en Urbanisme i Salut

La UPC School i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través de la seva càtedra de Salut i Població vinculada a la Facultat de Medicina, han signat un acord de col·laboració per desenvolupar conjuntament el postgrau Urbanisme i Salut: el Planejament Urbanístic com a Eina de Salut, el primer programa formatiu de Catalunya i tot l’Estat centrat en les relacions entre la salut i l’entorn urbà amb un enfocament pluridisciplinari i innovador.

13/01/2021

La col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), referent internacional en arquitectura i urbanisme, i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, amb gran expertesa en l’àmbit de la salut, ha donat com a fruit aquest postgrau, que s’iniciarà el mes de març i que és pioner en abordar el planejament urbanístic com a eina de salut. El programa de la UPC School i la UVic-CC formarà, des d’una perspectiva pràctica i aplicada, especialistes en la planificació urbana amb una visió transversal de tots els factors urbans que influeixen en el benestar de les persones: des de la mobilitat fins a la biodiversitat, passant pel disseny de l’espai públic.

Actualment, la reflexió sobre les prioritats de l’urbanisme sembla més pertinent que mai, ja que la pandèmia global ha posat en evidència mancances a les nostres ciutats i entorns urbans.

L’evidència científica recull que el 75% de la salut de les persones depèn de factors relacionats amb el nostre hàbitat. En aquest sentit, són molts els aspectes que hi influeixen: les zones verdes (el seu emplaçament, la mida, la vegetació i la seva connexió amb la ciutat), el model de mobilitat, els serveis de proximitat, els equipaments, el tipus de comerç, la qualitat de l’espai públic o l’habitatge assequible, entre altres. Totes aquestes qüestions, tractades en profunditat al postgrau, tenen una incidència clara en aspectes com les malalties cardiovasculars o respiratòries, la depressió o el benestar emocional.

La direcció acadèmica d’aquest programa recau en Pere Solà i Busquets, director general d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (2007-2011), premi  nacional d’Urbanisme l’any 1987 i director del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic, pioner en la incorporació de la perspectiva de salut. Aquest POUM ha estat guardonat amb el darrer Premi Catalunya d’Urbanisme - Manuel de Solà Morales i ha derivat en l’elaboració d’una guia per incorporar la perspectiva de salut en els POUMs, elaborada pel Grup de Recerca en Esport  i Activitat  Física (GREAF) i impulsada per la Diputació de Barcelona.

El quadre docent del postgrau es completa amb més de 35 professionals de referència en les seves especialitats. A més d’arquitectes i urbanistes de reconegut prestigi, s’hi incorporen altres experts, entre els quals destaquen Xavier Querol en qualitat de l’aire; Màrius Navazo en aspectes de mobilitat; Carme Rossell per tractar la biodiversitat o l’ISGlobal pel que fa a l’evidència científica. Per part de la UPC, hi participen reconeguts experts en urbanisme de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). També impartirà docència Juli Esteban, doctor honoris causa per la UPC, membre de l’equip de redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i director, entre 2004 i 2010, del Programa de Planejament  Territorial de la Generalitat  de Catalunya. Per part de la UVic-UCC, hi participen Roberto Elosua, director de la Càtedra de Salut i Població, i Anna Maria Puig, coordinadora del grup consolidat de recerca GREAF. Aquest complet quadre docent pretén integrar totes les disciplines i sensibilitats, tot superant així les barreres històriques que han separat els actors implicats en la planificació i la gestió de les ciutats.

El programa s’iniciarà en format semipresencial. Es combinarà els tallers i les visites en modalitat presencial, amb ponències, casos pràctics o sessions de debat en format virtual.