La UPC, una de les entitats impulsores de la Societat Espanyola d'Intel·ligència Artificial en Biomedicina

Un grup de 42 científics i científiques de tot l'Estat han fundat la Societat Espanyola d'Intel·ligència Artificial en Biomedicina, una entitat centrada en el foment de l'activitat científico-tècnica en aquesta àrea i en afavorir sinergies entre l'àmbit acadèmic i de recerca, el teixit empresarial i les entitats vinculades al sector. El professor de la UPC Alfredo Vellido n'és un dels impulsors.

02/02/2024

Alfredo Vellido Alcacena, investigador de l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC) i professor del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), és soci fundador i un dels 42 socis promotors de la Societat Espanyola d'Intel·ligència Artificial en Biomedicina (IABiomed). Tant investigadors com entitats interessades en la IA aplicada a la biomedicina s'hi poden inscriure a través de la pàgina web de l'entitat: https://iabiomed.org.

Segons explica Alfredo Vellido, "la societat IABiomed es crea en un moment clau en què el sector de la salut està despertant a les múltiples possibilitats que li ofereix la IA. És la nostra responsabilitat crear una relació de confiança mútua amb el món de la medicina que permeti l'intercanvi de coneixements necessari per aconseguir desenvolupar eines que, en última instància, redundin en benefici del pacient". A través del grup de recerca Soft Computing (SOCO), part de l'IDEAI, l'investigador col·labora actualment en el desenvolupament d'aplicacions en àrees tan diferents com la nefrologia, l'oncologia, la medicina intensiva i l'oftalmologia. En aquesta darrera àrea, lidera el projecte eyeAI, en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, centrat en l'anàlisi de diferents patologies a partir d'imatges multimodals de retina.

Fer front als reptes de la IA en Biomedicina
La societat IABiomed té el seu precedent en la Xarxa Temàtica sobre IA en Biomedicina —sorgida l'any 2018 amb el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats—, i té com a objectiu fomentar la recerca per fer front als desafiaments que planteja l'aplicació de la intel·ligència artificial en el camp de la Biomedicina. Reptes que van des de l'accés a dades de salut amb finalitats de recerca fins a la manca de tractaments per a malalties rares, els problemes derivats de la resistència a antibiòtics, l'aparició de noves pandèmies o la millora dels processos clínics.

Per aconseguir-ho, l'activitat de la Societat se centrarà en quatre àrees principals:

  • Anàlisi d'imatge i senyal biomèdic. Desenvolupament de mètodes automàtics per extreure informació rellevant d'imatges i senyals mèdics, que facilitin el diagnòstic i el monitoratge de malalties.
  • Aprenentatge automàtic. Investigació en nous enfocaments d'aprenentatge automàtic i profund per a problemes del domini biomèdic com ara la classificació d'imatges, la identificació automàtica de cohorts, etc.
  • Enginyeria del coneixement. Desenvolupament de recursos per a la representació del coneixement semàntic en un determinat àmbit de la biomedicina. 
  • Processament del llenguatge natural. Desenvolupament de tècniques de generació i anàlisi del llenguatge humà dins d'aplicacions al domini biomèdic, com ara generació de resums d'història clínica, extracció d'informació en documents científics i mèdics, simplificació de textos clínics i mèdics per a pacients i familiars, etc.

A més de fomentar la recerca i el desenvolupament de la IA en Biomedicina, la societat IABiomed té com a finalitat promoure la col·laboració entre les persones membre de la xarxa i crear sinergies amb altres agents de l'àmbit acadèmic i investigador, professional, estudiantil o persones i entitats vinculades a aquest camp. 

Així mateix, es promouran actuacions que permetin generar recursos d'interès per als agents implicats, tant des del vessant formatiu, com divulgatiu i de recerca, i s'oferiran activitats de formació, com ara cursos, conferències, seminaris o tallers.