Les biblioteques de la UPC renoven el portal Bibliotècnica

El 14 de gener, Bibliotècnica i les webs pròpies de les biblioteques de la UPC han estrenat un nou disseny, més visual, més intuïtiu i més adaptat al web institucional de la Universitat i a tot tipus de dispositius mòbils.

15/01/2019

Les 12 biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han apostat per mostrar els recursos i serveis a partir de la renovació de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC i també els respectius llocs web.

El nou disseny s’adapta ara al disseny del web de la UPC, s’estructura amb una navegació més simplificada i intuïtiva i presenta els continguts de manera accessible per a qualsevol dispositiu, ordinador, tauleta o mòbil.

Entre les novetats principals de Bibliotècnica, gestionada pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC, destaca la visualització dels serveis i recursos a través de perfils, com són estudiants, docents, investigadors, PAS, doctorands o nous estudiants, així com l’eina DiscoveryUPC, que permet cercar continguts (llibres, articles i altres recursos) en la gran majoria de bases de dades a les quals està subscrita la UPC. Alhora, també permet cercar dins de tot el catàleg de continguts de Bibliotècnica i d’UPCommons , el dipòsit institucional.

Les demandes més freqüents, en tres idiomes
El nou web es configura com un portal multilingüe (en català, castellà i anglès) amb accessos ràpids als recursos d’informació i serveis més demandats tant en línia com presencialment, com són la reserva de sales, els horaris de les biblioteques o l’accés al catàleg de continguts.

També integra, en els tres idiomes, un apartat destacat de notícies d’actualitat sobre els serveis de les biblioteques o aspectes relacionats amb el coneixement en obert o el suport que es dona als investigadors.

En aquest sentit, es dona molta visibilitat a la informació vinculada a la recerca, com ara els perfils dels investigadors, el portal FUTUR  i UPCommons, el Pla de gestió de dades, els indicadors bibliomètrics, les acreditacions i l’accés al gestor de referències Mendeley.

Els recursos de suport a la publicació de la recerca de la Universitat continuen tenint un pes importat en el nou web, tant pel que fa a aspectes com la propietat intel·lectual, l’accés obert i les dades de recerca en obert, com a la signatura i la filiació institucional, entre d’altres.

També s’han aplicat millores de disseny i funcionalitat en la bibliografia recomanada a les guies docents de les assignatures de les diferents titulacions de grau i postgrau pel curs 2018-2019 o les Noves adquisicions.