Luis Llanes, nou director de la Fundació Politècnica de Catalunya

El profesor Luis Llanes ha estat nomenat recentment nou director de la Fundació Politècnica de Catalunya, prenent el relleu a Benjamin Suàrez, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers anys. Llanes explica els objectius del nou càrrec en una entrevista.

21/07/2020

El professor i investigador Luis Llanes,  delegat del rector per a la formació permanent de la UPC, és doctor en Ciència i Enginyeria de Materials per la Universitat de Pennsilvània i catedràtic d’universitat, i forma part del Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials. Luis Llanes va ser el primer director de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) (des del setembre del 2016 i fins al maig del 2018). L'Escola va iniciar la seva singladura com a centre propi de la Universitat Politècnica de Barcelona · BarcelonaTech (UPC) el curs 2016-2017 al Campus Diagonal-Besòs, que va obrir les instal·lacions el mateix curs.

Luis Llanes: “Tenim el repte d'intensificar la internacionalització de la UPC School, mirant tant a Iberoamèrica com a Àsia”

Luis Llanes és un nom que apareix al directori de la UPC. Ens explica la seva trajectòria?

La meva trajectòria a la UPC comença fa ja més de 25 anys, quan, en acabar el meu doctorat als Estats Units, em vaig vincular al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Des de llavors, he intentat desenvolupar una activitat extensa i equilibrada en tots els àmbits universitaris: acadèmic, investigació i transferència de tecnologia, i gestió. En aquest últim, a més dels recents nomenaments com a delegat del rector per a la formació permanent i com a director de la Fundació Politècnica de Catalunya (UPC School), he de destacar la posada en marxa de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) al curs acadèmic 2016-2017. En aquest context, com a delegat del rector al Campus Diagonal-Besòs des del 2015, i després com a director de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), vaig coordinar la integració final a l'EEBE de les activitats docents i de recerca que es duien a terme a l'EUETIB, així com de les activitats vinculades als àmbits de l'enginyeria química i de materials que es realitzaven a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

Anteriorment, com a director de l'EEBE (2016-2018), vaig estar al capdavant del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (2012-2015). Com a investigador he estat sempre adscrit al Centre d'Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA), grup de recerca consolidat del qual sóc director des del 2017. En aquest àmbit, he centrat la meva activitat en l'àrea del disseny microestructural de materials durs i superdurs, incloent-hi un historial ampli de transferència de tecnologia i consultoria amb entitats d'aquest sector industrial. 


Com definiria el vincle entre la UPC School i la formació permanent? 
La UPC School ha de ser reconeguda com a 'marca UPC', amb tot el que això representa, en l'àmbit de la formació permanent. En termes pràctics, això ha de ser entès com una acció complementària a la docència reglada que s'imparteix en els centres docents de la UPC. Per tant, el compliment d'aquesta fita requereix estratègies i accions dissenyades i implementades de forma conjunta amb tots aquests centres en els àmbits on la UPC és un referent: l'enginyeria, l'arquitectura, les ciències i la tecnologia. Si això es fa de forma eficient i efectiva aconseguirem atreure i fidelitzar els “estudiants” que volem i que la societat necessita: professionals que estan en la recerca contínua d'aprendre, créixer, millorar i innovar.


Quin ha de ser el focus de futur de la UPC School?
De cara a futur, un dels objectius principals de la UPC School ha de ser maximitzar l'impacte i la visibilitat del valor afegit que la formació permanent 'marca UPC' aporta a la societat. Per a això, a més d'accions directes com actualitzar i augmentar, on això sigui necessari, la cartera de cursos que s'ofereixen, caldrà explorar i desenvolupar sinergies internes en col·laboració no només amb les escoles i facultats de la UPC, sinó també amb altres entitats que formen part del catàleg UPC, com ara el Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC), l'Institut de CIències de l'Educació (ICE), IThinkUPC o UPC Alumni.


Quins conceptes ha de portar associada la UPC School?
Hi ha diversos conceptes que han d'estar íntimament lligats al que representa la UPC School, i que són els que defineixen el pla de treball que jo voldria liderar a curt, mitjà i llarg terminis: la visió institucional (marca UPC), l’excel·lència i la qualitat tant de l'oferta i els serveis com de la seva gestió, la garantia de la suficiència econòmica, i els objectius d’impacte i visibilitat davant la societat ja esmentats anteriorment, en particular en els àmbits on la UPC és la universitat de referència. En aquest últim aspecte és important destacar la necessitat d'incrementar i fer visible el valor afegit de la nostra oferta, la qual cosa va directament associada a intentar atreure i oferir “el millor” en termes tècnics, però també en termes de responsabilitat social i ètica professional. De forma transversal a aquests conceptes s'ha de ressaltar també la necessitat i el repte d'expandir i intensificar la internacionalització de la UPC School, mirant tant a Iberoamèrica com a Àsia.