Medalla Narcís Monturiol per al professor Xavier Oliver i la professora Trinitat Pradell

El professor Xavier Oliver i la professora Trinitat Pradell
+
Descarregar

El professor Xavier Oliver i la professora Trinitat Pradell

Reconeixement a la contribució a la ciència i la tecnologia

Les medalles i la Placa Narcís Monturiol que atorga des de l'any 1982 la Generalitat de Catalunya distingueixen les persones i les entitats per la seva contribució destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya, i honoren al popular inventor i polític català del segle XIX Narcís Monturiol Estarriol (1819-1885).

La Generalitat de Catalunya ha concedit la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic a deu investigadors i investigadores del sistema català de coneixement, entre els quals s'inclouen el professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental Xavier Oliver i la professora del Departament de Física Trinitat Pradell.

08/07/2022

Els professors de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) Xavier Oliver i Trinitat Pradell han estat reconeguts amb la Medalla Narcís Monturiol que atorga la Generalitat de Catalunya per les aportacions realitzades al llarg de la seva trajectòria professional.

Xavier Oliver i Olivella és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  vinculat a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE). Després de cursar Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la Universitat Politècnica de València (UPV) i d’un període d’activitat professional com a enginyer, va iniciar la seva activitat acadèmica a la UPC el 1982 com a investigador, i, des del 1985, com a professor. Doctorat en Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la UPC, ha fet estades sabàtiques de recerca a les universitats d'Stanford i a la Boulder University of Colorado, als Estats Units.

En el vessant investigador, s'ha centrat en l'estudi de l’àmbit del disseny i l'anàlisi computacional dels materials i meta-materials (materials amb propietats exòtiques) al CIMNE, on és investigador des del 1987. El 2012, l’European Research Council (ERC) li va concedir un dels ajuts ERC-Advanced Grants, que va desenvolupar en el període 2013-2017, a més de dues ERC-Proof of Concept Grants, al període 2018-2021. Entre altres guardons, ha rebut la Gauss-Newton Medal 2021 de la Internacional Association for Computational Mechanics (IACM) per la seva trajectòria científica i la diversitat i continuïtat de les seves contribucions a la mecànica computacional. Ha estat president de la Sociedad Española de Mecánica e Ingeniería Computacionales (SEMNI) en el període 2009-2017. Té uns 120 articles publicats en revistes internacionals.

Trinitat Pradell i Cara és professora del Departament de Física i imparteix docència a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).  És també investigadora del Grup de Caracterització de Materials (GCM) i del grup de recerca Anàlisi de Materials de Patrimoni Cultural (AMPC). Llicenciada en Física i doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), va treballar al IAM-JRC, Holanda, el 1989, i posteriorment es va incorporar a la UPC. Va gaudir d’una estada sabàtica a la Universitat d’Oxford l'any 2003. 

Trinitat Pradell desenvolupa la seva recerca en el camp de la ciència de materials, amb especial atenció als materials d’interès en el camp del patrimoni cultural i la seva conservació. Estudia la tecnologia de producció i l’estat de conservació de materials històric-artístics, aportant dades a la investigació històrica. L’objectiu de la seva recerca és múltiple: d’una banda, analitzar els materials per obtenir informació d’interès des del vessant històric i de la conservació; i, d’altra banda, estudiar la tecnologia de producció, identificant els canvis al llarg del temps dels materials i dels processos (les tecnologies perdudes), així com els descobriments tecnològics (nous materials i nous instruments). Trinitat Pradell és membre de la secció de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. Té uns 130 articles publicats en revistes internacionals i ha aparegut entre el 2 % de científics i científiques més citats en el seu camp a la llista Clarivate 2021.