La UPC, a la Xarxa Espanyola d'investigació en Modelització Computacional Cardíaca

Nou universitats i centres de recerca, entre els quals s’inclou la UPC, han posat en marxa la Xarxa Espanyola d'investigació en Modelització Computacional Cardíaca. ‘V-Heart SN’ treballarà en el desenvolupament d'un model computacional cardíac –cor virtual– que pugui adaptar-se a les característiques de cada pacient, la qual cosa permetrà dissenyar teràpies personalitzades més eficaces i segures.

18/12/2017

La xarxa ‘V-Heart SN’ ajudarà a entendre millor els mecanismes que generen i mantenen les arítmies cardíaques, així com a optimitzar l'aplicació de teràpies (resincronització cardíaca, desfibril·lació, marcapassos, etc.) i predir l'eficiència dels fàrmacs i la seva cardiotoxicitat. D’aquesta manera es permetrà dissenyar teràpies personalitzada més eficaces i segures.

La xarxa ‘V-Heart SN’, ha estat impulsada per la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Navarra (UN), la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) –centre consorciat per la UPC i la Generalitat de Catalunya–, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i la Universidad de Zaragoza. A més, la xarxa compta amb la col·laboració dels principals hospitals i empreses de referència nacional.

Així, la xarxa aglutina investigadors experts en simular el funcionament del cor des de diferents punts de vista: electrofisiològic o biomecànic, juntament amb experts de referència en mètodes numèrics i computació d'altes prestacions. "V-Heart SN és la primera xarxa de l’Estat en aquest camp. El nostre objectiu és millorar els models computacionals en l’àmbit cardíac i que aquesta investigació reverteixi finalment en una millor de la pràctica clínica. Per això, treballem en el desenvolupament d’un cor virtual que s'adapti a les característiques de cada pacient i pugui ser utilitzat tant pels professionals mèdics com per les empreses de tecnologia mèdica", destaquen els impulsors d'aquesta xarxa, la primera d’aquestes característiques a Espanya.

El desenvolupament d'aquest model computacional del cor ajudarà a entendre millor els mecanismes que generen i mantenen les arítmies cardíaques; permetrà també optimitzar l'aplicació de teràpies (resincronització cardíaca, desfibril·lació, marcapassos, etc.), així com predir l'eficiència de els fàrmacs i la seva cariotoxicidad. "Contribuirem a l’ús de la modelització computacional a la clínica diària, mitjançant el desenvolupament d'eines adaptades a l'usuari final, el professional de la medicina", afegeixen els investigadores de V-Heart SN.

La xarxa treballarà, a més, en la cerca de noves solucions computacionals als reptes de la recerca clínica en l'àrea cardiovascular, així com per situar-se com a punt de referència nacional i internacional en la modelització cardíaca, enfortint la posició de la ciència espanyola en aquest camp.