Nou doctorats de la UPC obtenen la consideració de programes d’excel·lència per AQU Catalunya

L’Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, ha valorat fins ara 22 dels 48 programes de doctorat de la UPC i n’ha atorgat la màxima valoració a nou. AQU Catalunya també ha valorat positivament l’Escola de Doctorat de la UPC avaluant-ne aspectes clau del seu funcionament: la informació pública que ofereix, així com el sistema de garantia interna de la qualitat.

13/01/2021

Nou programes de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), dels 22 avaluats fins ara per l'Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), han assolit la consideració de programes amb excel·lència, la màxima valoració que atorga aquest organisme. Els programes de doctorat que han rebut aquest reconeixement són els següents:


Informe de seguiment de l’Escola de Doctorat 
AQU Catalunya també ha emès una valoració favorable en l’informe de seguiment de l’Escola de Doctorat de la UPC que s’ha dut a terme durant el darrer trimestre del 2020 i que és fruit de l’avaluació de dos aspectes rellevants: la informació pública que ofereix l’Escola, així com l’eficàcia del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

Per assolir aquests resultats, l’Escola de Doctorat de la UPC ha realitzat en els darrers mesos una transformació del seu web actualitzant i agregant informació pública al site. L’objectiu d’aquesta transformació era acomplir amb els requisits d'AQU per a l'acreditació dels estudis (Estàndard 2 del procés d’acreditació: pertinença de la informació pública dels diferents programes de doctorat). El resultat del procés és un nou web (https://doctorat.upc.edu/ca) que incorpora una bateria d’indicadors d’utilitat als diferents programes de doctorat i als seus coordinadors, així com informació segregada per a diferents perfils de persones usuàries.

L’Escola de Doctorat UPC ha revisat i modificat igualment el seu sistema de garantia interna de la qualitat per assegurar la qualitat i la millora continua, i acomplir, així, amb els requisits d'AQU per l'acreditació dels estudis (Estàndard 3 del procés d’acreditació: eficàcia del SGIQ). La informació relativa al sistema de qualitat de l’Escola, la definició de la seva política i objectius de qualitat, els instruments de rendició de comptes i els indicadors de resultats i satisfacció estan disponibles en aquest enllaç: https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat.