Préstecs UPC Alumni per finançar estudis o estades a l'estranger: convocatòria oberta fins al 25 de juny

Préstecs UPC Alumni per finançar estudis o estades a l'estranger: convocatòria oberta fins al 25 de juny
+
Descarregar

Els ajuts s'adrecen a estudiants que volen fer una estada internacional o que inicien estudis de grau al CFIS

Del 31 de maig al 25 de juny restarà obert el termini per sol·licitar un Préstec UPC Alumni per al curs 2021-2022, un ajut econòmic que permet finançar una part dels estudis o una estada a l’estranger. El programa atorga préstecs individuals de fins a 5.000 euros sense interessos a retornar de manera flexible a partir del segon any d'incorporació al mercat laboral.

15/06/2021

Els Préstecs UPC Alumni són uns ajuts econòmics promoguts conjuntament per UPC Alumni i el Consell Social de la UPC, amb l'objectiu que la manca de recursos econòmics no sigui un impediment per al desenvolupament dels estudis, especialment en aquells estudiants amb millor expedient acadèmic.

El programa s'adreça a estudiants de la UPC que vulguin dur a terme una estada internacional, fer el treball de fi de grau o de fi de màster a l'estranger, o cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). L'import del préstec es determina de forma individual, amb una quantitat màxima de 5.000 euros, que s'ha de destinar a cobrir les despeses de matrícula, allotjament o desplaçament. La quantitat atorgada s'ha de començar a retornar a partir del segon any en què la persona beneficiària s'incorpora al mercat laboral, amb pagaments mensuals que s'especifiquen en cada cas.

Els ajuts s'atorguen seguint com a criteris de valoració l’expedient acadèmic, les condicions personals i familiars, la situació de discapacitat, si és el cas, i si es reben altres beques o ajuts. Pel que fa als estudiants que demanen l’ajut per fer una estada a l’estranger, cal que tinguin una titulació de la UPC o estar cursant-la en l’actualitat i haver-ne superat més de la meitat dels crèdits. En aquest cas, també es valora l’expedient  acadèmic i l'experiència extracurricular, així com les estades internacionals prèvies que hagi dut a terme.

La sol·licitud per demanar el préstec ha d’incloure un currículum vitae, una carta de motivació on es detalli la quantitat que se sol·licita, un document sobre la situació personal o familiar de discapacitat i dues referències de professorat de la UPC. Si es demana l’ajut per fer una estada a l’estranger, també s’haurà d’incloure una fotocòpia del document d’identitat i l’expedient acadèmic. La sol·licitud i la documentació per demanar el préstec s’ha de presentar a la Seu Electrònica del 31 de maig al 25 de juny.

Al llarg de les nou convocatòries del programa de Préstecs UPC Alumni s’han atorgat més de 440.000 euros, que s’han concedit a 53 beneficiaris.