Ampliat, fins al 31 de maig, el termini per sol·licitar els ajuts Compromís UPC per a estudiantat de nou ingrés

Fins al 31 de maig està oberta la convocatòria per sol·licitar un dels ajuts Compromís UPC: 32 beques adreçades a estudiants de nou accés que es trobin en una situació econòmica desfavorable i que es matriculin, el curs que ve i a temps complet, en qualsevol dels graus impartits en centres propis de la Universitat que participen en el programa.

27/05/2023

La convocatòria Compromís UPC ofereix un total de 32 beques adreçades a estudiants que accedeixin, per primera vegada durant el curs 2023-2024, a un dels graus impartits pels centres propis de la UPC que participen en el programa. Els estudiants beneficiaris de la beca rebran, durant el primer curs de grau, un ajut per manutenció de 2.300 euros repartits en deu pagaments mensuals, des de setembre de 2023 fins al juny de 2024. Aquest import, finançat pel Banco Santander, servirà per satisfer diferents necessitats com ara els crèdits repetits, les taxes administratives, la connexió a Internet o despeses en material informàtic que pugui necessitar la persona beneficiària. L’ajut també preveu la cobertura dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un màxim del 50% dels crèdits matriculats.

Durant el segon curs, a més, les persones beneficiàries tindran accés a una beca d’aprenentatge per dur a terme tasques que contribueixen als objectius que recull el Pla d’Equitat 2022/2025 de la UPC.

Requisits per accedir a les beques Compromís UPC
Per sol·licitar les beques cal estar matriculat en el segon curs de batxillerat en la modalitat de científic/tecnològic en un institut de secundària de titularitat pública i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 7 en el primer curs de batxillerat. Així mateix, les persones sol·licitants han de ser beneficiàries d’una beca del Ministeri d’Educació, prioritàriament amb el component de quantia lligada a la renda, durant el curs 2022-2023, i haver sol·licitat de nou aquesta beca per al curs 2023-2024, abans del 17 de maig.

Beques del Ministeri d'Educació 2023-2024

La sol·licitud de la beca Compromís, que es pot sol·licitar fins al 31 de maig (a les 24 hores) a la plataforma de beques del Banco Santander. En el formulari es pot sol·licitar la beca per cursar estudis fins a tres centres de la UPC, per ordre de preferència.

L’adjudicació es farà seguint els criteris de priorització i adjudicació recollits a la convocatòria. La resolució es publicarà el 5 de juny i serà comunicada, per via electrònica, a les persones sol·licitants.

Obligacions dels beneficiaris
Per a gaudir de la beca Compromís UPC, la persona sol·licitant s’haurà de matricular a l’escola o facultat que l’hagi seleccionada, a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre o 60 crèdits si la matrícula és anual). També haurà de tenir concedida la beca del Ministeri d’Educació per al curs 2023-2024 amb el component de quantia fixa lligada a la renda (llindar 1). La Comissió de Seguiment i Avaluació de les beques Compromís UPC valorarà aquells casos en què a la persona beneficiària no li hagin atorgat aquest component i decidirà si es pot fer una excepció d’aquest requisit.

Ajuts Compromís UPC 2023