El professor Pere Pascual, un MOOC sobre el llenguatge de l’enginyeria i la iniciativa ‘MMC Flipped Classroom’, premis UPC a la Qualitat en la Docència

El professor Pere Pascual, un MOOC sobre el llenguatge de l’enginyeria i la iniciativa ‘MMC Flipped Classroom’, premis UPC a la Qualitat en la Docència
+
Descarregar

El professor Pere Pascual, del Departament de Matemàtiques de la UPC


Candidat a la distinció Jaume Vicens Vives
Vinculat al Departament de Matemàtiques, Pere Pascual imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). Actualment és el director acadèmic de la Càtedra Pere Mir-Puig. Anteriorment, va ser el segon degà de l’FME, en una etapa de creixement i consolidació d’aquest centre docent.

Com a investigador, Pere Pascual forma part del grup de recerca en Geometria de Varietats i Aplicacions (GEOMVAP) centrat en l'estudi d'estructures geomètriques i les seves aplicacions, que abasten, principalment, els camps de la biologia, la robòtica, la física, els sistemes dinàmics i la mecànica celeste.

La seva candidatura al Premi del Consell Social va ser presentada pel CFIS, l'FME i el Departament de Matemàtiques i, com a guanyador d’aquest guardó, és candidat a la distinció Jaume Vicens Vives que atorga la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent universitària

El professor Pere Pascual, del Departament de Matemàtiques, ha estat distingit amb el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2018 a la trajectòria docent i pel seu paper clau en la creació del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). En l’edició d’enguany, el jurat ha premiat dues iniciatives docents: el MOOC ‘El lenguaje de la ingeniería’, implantat per professorat de diferents departaments, i ‘MMC Flipped Classroom’, dut a terme per dos professors del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

11/05/2018

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha atorgat  el 21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària al professor Pere Pascual tant per la seva àmplia i dilatada trajectòria docent, com per la implicació en apropar les matemàtiques a l’estudiantat i la dedicació a estimular vocacions tecnològiques entre els més joves. Una tasca que ha realitzat mitjançant conferències, cursos i seminaris diversos i, més recentment, mitjançant el Barcelona Tech Math Summer Camp.

El jurat també ha destacat el paper clau de Pere Pascual en un projecte com el Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), del qual va ser director. Es tracta d’un centre d’excel·lència de la UPC, creat el 2003, on els alumnes amb capacitat, interès i motivació poden seguir estudis interdisciplinaris, cursant dues titulacions oficials en l’àmbit de les matemàtiques, la física i les enginyeries, seguint un pla d’estudis molt intensiu.
 
Concretament, Pere Pascual va contribuir a la creació de la doble titulació del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i el grau en Matemàtiques, que va donar lloc al CFIS. El centre ofereix actualment fins a 25 dobles titulacions basades en combinacions de nou graus oficials impartits a la UPC.

Un MOOC per aprendre els conceptes bàsics de l'enginyeria
En l’edició d’enguany del Premi el jurat ha guardonat la implantació de dos projectes docents innovadors en la modalitat d’iniciativa docent. Una és el MOOC (per Massive Online Open Courses) ‘El lenguaje de la ingeniería’, elaborat per professorat de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i de l’Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB) i vinculat als departaments de Ciència dels Materials; d’Enginyeria Civil i Ambiental;  d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial; d'Enginyeria Metal·lúrgica; d’Enginyeria Química i de Física.

Concretament, l'equip impulsor, coordinat per la doctora en Matemàtiques M. Rosa Estela , està format pels professors i professores María Dolores Álvarez, , Ester Guaus, Carme Hervada, Jorge Macanás, Albert Masip, Margarita Morillo, Fatiha Nejjari, Patricia Pardo, Jordi Poblet, M. Àngels Puigví, M. Núria Salan i Susanna Valls.

El jurat ha valorat, entre d’altres qüestions, que la iniciativa s'hagi dut a terme per un equip de professorat de diferents centres, que la candidatura hagi estat presentada conjuntament pel Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, l’ESEIAAT i l’ETSECCPB, i que hagi comptat amb el suport d’assessors externs al projecte, com ara professorat de secundària o altres professors i professores de la UPC (Rolando Chacón, Andreu Codina, Albert Creus, Juan Anton Escuder, Álvar Garola, Sergi Nadal i Ester Pujadas).
 
El curs, que s’imparteix en espanyol, ofereix, de manera oberta i a través d’internet, una introducció els conceptes i eines fonamentals de les matèries bàsiques imprescindibles en els estudis universitaris, especialment en els primers cursos de titulacions cientificotècniques Es tracta d’un curs de caràcter transversal i que permet als participants trobar el seu propi camí en les matèries fonamentals, distribuïdes en el contingut del qual es divideix en cinc mòduls: Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic i Control Automàtic, que disposen d’un qüestionari inicial per determinar el nivell de coneixement en cada matèria. Està adreçat tant a persones que volen accedir a la formació universitària en titulacions científiques i tècniques com a estudiants de les titulacions de grau de l’ESEIAAT i de l’ETSECCPB.

De la classe magistral a la dinàmica de grups
L’altra iniciativa docent premiada és el mètode 'Flipped Classroom' per a l’ensenyament de la assignatura Mecànica de Medis Continus a l'Enginyeria. Creat per Oriol Lloberas-Vallsi Xavier Oliver, professors del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, s’ha implantat el curs 2015-2016 en l’assignatura Mecànica de Medis Continus, que s’imparteix en anglès al máster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i al grau en Enginyeria Civil de l’EPSECCPB.

La proposta se centra en el desenvolupament d’estratègies pedagògiques basades en el concepte de classe inversa per als ensenyaments tècnics d’assignatures típicament troncals en carreres d’enginyeria.

El mètode docent flipped classroom o de la classe inversa, consisteix a invertir el sistema de docència clàssic, basat en classes magistrals poc actives per part de l’estudiantat, per una classe individualitzada i basada en material didàctic específic (vídeos explicatius, transparències, apunts o llibre de l’assignatura) que es pot treballar fora de l’aula. D’aquesta manera, les classes presencials s’orienten específicament a treballar els temes que els estudiants han preparat prèviament i individualment seguint dinàmiques de grup més actives i participatives.

Per tant, l’assistència a classe té per objectiu consolidar els coneixements apresos, motivar l’estudiant en l’exploració de l’assignatura i reforçar qualitats socials derivades de les dinàmiques de grup.

El jurat del premi ha destacat que, amb la iniciativa, presentada al premi per la Delegació d’Estudiants de l’ETSECCPB, s’ha aconseguit revertir la dinàmica i ara, els mateixos estudiants valoren que estan involucrant-se i entenent millor l’assignatura, amb la qual cosa obtenen resultats millors.