Porta a reciclar la teva mascareta UPC i bescanvia-la per una de nova

Candidata a Bona pràctica de Sostenibilitat 2020 a Barcelona

La campanya 'Porta a reciclar la teva mascareta UPC i bescanvia-la per una de nova' és candidata a ser seleccionada com una de les 10 Bones pràctiques de Sostenibilitat 2020 de la Xarxa Barcelona + Sostenible. Es pot donar suport a la candidatura a través del web Decidim de l'Ajuntament de Barcelona. Les 10 bones pràctiques seleccionades es publicaran a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona i es produirà un vídeo descriptiu de cada iniciativa.

Des de l'1 de març i fins al 15 de juny està en marxa la campanya per recollir les mascaretes tèxtils reutilitzables que va posar a disposició de la comunitat universitària abans de l’estiu i que hagin arribat a la fi de la seva vida útil. Les mascaretes usades es bescanviaran per altres de noves a les consergeries habilitades, fins a esgotar existències.

15/04/2021

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) va repartir abans de l’estiu passat un total 35.000 mascaretes tèxtils reutilitzables entre la comunitat universitària. La iniciativa tenia per objectiu assegurar la protecció de la comunitat en un moment de baixa disponibilitat d’elements d’autoprotecció, al mateix temps que apostava per una solució que evités la generació de residus vinculats a la COVID-19.

Mesos després, algunes d’aquestes mascaretes han arribat a la fi de la seva vida útil i la UPC llança una nova campanya per reciclar-les en el marc de la seva estratègia de sostenibilitat i fer d’aquests residus un nou recurs, tancant el cicle d’economia circular.

A més, i per tal de promoure el retorn del màxim nombre possible de mascaretes i facilitar l’autoprotecció, la Universitat proporcionarà una mascareta nova per cada una de les lliurades. La iniciativa s’adreça tant a la comunitat universitària com a aquelles persones externes a la institució que hagin adquirit la mascareta de la Universitat.

Com tornar les mascaretes
A partir de l’1 de març i fins al 15 de juny, les mascaretes UPC que hagin completat el seu cicle de vida –després de 40 rentats− poden dipositar-se en un contenidor específic que s’habilitarà a prop de les consergeries habilitades de la Universitat. Es pot lliurar més d’una peça i el personal de consergeria les bescanviarà per la mateixa quantitat que s’hagi retornat fins a esgotar existències. Les mascaretes s’han de retornar netes i s’han d’haver retirat les gomes amb unes tisores, assegurant que no hi queda cap resta, ja que el material a reciclar és només el teixit de la mascareta. 

Reducció i reutilització de residus tèxtils
Un cop extreta la goma elàstica, el teixit restant és 100 % polièster i, per tant, té un potencial elevat de reciclabilitat. Les mascaretes es reciclaran a la pròpia UPC com a part d’un projecte CampusLab d’aprenentatge, impulsat per l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). L’INTEXTER ha estat, precisament, la unitat de la Universitat encarregada de realitzar el testeig de les mascaretes que ara es reciclaran.

El reciclatge de la mascareta UPC per a nous usos està en estudi i, en funció de la quantitat de mascaretes que la comunitat lliuri per reciclar, s’impulsarà una iniciativa o una altra.

La nova campanya forma part del compromís de la Universitat per fer recerca i proposar solucions en l’àmbit de l’economia circular i la sostenibilitat, mitjançant la implicació de la comunitat universitària i l’impuls de projectes d’aprenentatge transformador.

 

Més informació