La consulta de notes, la gestió d’horaris i la recepció d’avisos, els primers serveis personalitzats de l’app ‘UPC Estudiants’

La consulta de notes, la gestió d’horaris i la recepció d’avisos, els primers serveis personalitzats de l’app ‘UPC Estudiants’
+
Descarregar

Una part de l’estudiantat ja pot accedir, des de dispostius mòbils i prèvia autentificació amb les credencials de la Universitat, a serveis personalitzats específics i rebre avisos vinculats als horaris i les qualificacions acadèmiques

La consulta de notes, la gestió d’horaris i la recepció d’avisos, els primers serveis personalitzats de l’app ‘UPC Estudiants’
+
Descarregar

Permet consultar els horaris i les qualificacions parcials i finals de les assignatures que s’imparteixen als centres docents que es van incorporant a l’aplicació.

La consulta de notes, la gestió d’horaris i la recepció d’avisos, els primers serveis personalitzats de l’app ‘UPC Estudiants’
+
Descarregar

Tot l'estudiantat de la UPC pot visualitzar, des d’una sola pantalla de l'aplicació, els horaris, la distància i l’estat d’ocupació de les biblioteques

La nova versió de l’app ‘UPC Estudiants’ permet, a una part de l’estudiantat, accedir des del mòbil als primers serveis que s’ofereixen prèvia autentificació amb les credencials de la Universitat: consultar les notes, gestionar els horaris o rebre avisos. Altres funcionalitats incorporades són la visualització ràpida dels horaris de les biblioteques, la distància a la qual es troben (si es té activada la ubicació) o l’estat d’ocupació. Continua oferint a tot l'estudiantat la informació sobre beques i ajuts i l’actualitat de la UPC, però de manera més àgil i completa.

19/10/2020

A partir d’aquest curs 2020-2021, l’app ‘UPC Estudiants incorpora els primers serveis personalitzats, via autenticació, per a l’estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC): consultar les qualificacions parcials i finals i els horaris de les assignatures d’alguns centres docents, així ocm rebre avisos sobre cancel·lacions i canvis d’horaris de les classes, entre d’altres notificacions.

Uns serveis que, inicialment, estan a l’abast de l’estudiantat de quatre centres centres docents —l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), però que es troben a disposició de la resta d’escoles i facultats de la UPC que vulguin integrar-se en l’aplicació.

Identificant-se un sol cop, l’estudiantat d’aquests centres docents ja pot accedir, en un sol clic, a l’apartat ‘El teu espai’, que dóna accés als serveis de gestió d’horaris, de consulta de notes i d’avisos. Uns serveis i unes funcionalitats que s'aniran ampliant al llarg del curs.

Informació sobre biblioteques, ajuts i beques, i l'actualitat de la UPC
A través d’aquesta app, la UPC ofereix informació i recursos pràctics per al dia a dia de l’estudiantat. A més d'oferir els primers serveis personalitzats, accessibles de moment per a estudiants i estudiantes de determinats centres docents, la nova versió de l'app continua oferint, per a tot l'estudiantat de la UPC, la consulta ràpida dels horaris de les bibloteques, la distància a la qual es troben des de la ubicació compartida, i l’estat d’ocupació de cadascuna d'elles. També ofereix, de manera més àgil i completa, la informació sobre beques i ajuts i les notícies d'actualitat sobre la Universitat.

L'aplicació ha estat desenvolupada i implementada per IThinkUPC, l’empresa de consultoria i serveis avançats de software de la Universitat.

Notícia relacionada