La producció científica en obert de la UPC, entre les 10 primeres del món, segons el CWTS Leiden Ranking Open Edition 2023

La UPC destaca en diferents indicadors a la primera edició del Leiden Ranking Open Edition: és la 7a universitat del món en percentatge de publicacions en accés obert a repositoris gratuïts (via verda), i la 3a en el camp de Matemàtiques i Ciències de la Computació. Lidera també el panorama estatal en altres indicadors de l’àmbit d’accés obert, i també dels de col·laboració i impacte científic.

16/02/2024

El Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de la Universitat de Leiden ha llançat el Leiden Ranking Open Edition, elaborat a partir de dades en obert i reproduïbles extretes principalment d’OpenAlex, a partir del perfil institucional al Research Organization Registry (ROR). El rànquing analitza 1.411 universitats d’arreu del món a partir d'una bateria d'indicadors centrats en la producció científica, distribuïts en tres àmbits —Impacte Científic, Col·laboració i Accés Obert—. Els resultats s'ofereixen de forma global i també per camps de coneixement: Ciències de la Salut i Biomèdiques; Ciències de la Vida i de la Terra; Matemàtiques i Ciències de la Computació; Enginyeria i Ciències Físiques, i Ciències Socials i Humanitats.

Els resultats més destacats de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) es donen en l'àmbit d'Accés Obert, en què lidera el rànquing estatal en percentatge de publicacions en accés obert i també en nombre de publicacions en els àmbits de Matemàtiques i Ciències de la Computació i Enginyeria i Ciències Físiques. Pel que a l'indicador que mesura el percentatge de publicacions per la via verda, en repositoris gratuïts, la UPC se situa com la setena universitat del món i sisena d'Europa. En aquest indicador, lidera el panorama estatal en la classificació global que agrupa tots els camps. En Matemàtiques i Ciències de la Computació, a més, és la tercera del món, i la setena en Enginyeria i Ciències Físiques.

En l'àmbit de Col·laboració Científica, la UPC també lidera el panorama estatal en l'àrea de Matemàtiques i Ciències de la Computació en els indicadors que consideren el nombre de publicacions en col·laboració internacional, el nombre de publicacions en col·laboració amb la indústria i el nombre de publicacions en col·laboració amb agents que es troben a més de 5.000 km de distància. Així mateix, en els dos primers indicadors, es col·loca també entre les 100 millors universitats del món, als llocs 63 i 58, respectivament.

La UPC també obté bons resultats en l'àmbit d'Impacte Científic, en què se situa com la primera universitat estatal en Matemàtiques i Ciències de la Computació a l'indicador que considera el nombre de publicacions, fraccionat per coautoria amb altres institucions, llista en què es col·loca en el lloc 91 del món. En el camp d'Enginyeria i Ciències Físiques, a més, és la primera universitat estatal en nombre de publicacions dins l'1 % més citat.

El Leide Ranking Open Edition l'elabora el CWTS de la Universitat de Leiden, en col·laboració amb la Curtin Open Knowledge Initiative (COKI), Sesame Open Science i OurResearch.