El professor David López i tres iniciatives d'innovació docent, premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

El professor David López Álvarez
+
Descarregar

El professor David López Álvarez

Candidatures a la distinció Jaume Vicens Vives

El jurat dels Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària ha acordat presentar les candidatures seleccionades a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària que atorga la Generalitat de Catalunya:

En la modalitat individual, es presentarà la candidatura del professor David López, mentre que en la modalitat col·lectiva es presentaran les iniciatives 'Formación en ingeniería para un futuro sostenible: abordando los retos ambientales', 'Transformem la docència de l’àmbit de l’enginyeria naval, marina i nàutica mitjançant la incorporació de la competència de perspectiva de gènere' i 'TomaGen: disseny d'unes pràctiques transversals per ensenyar conceptes bàsics de genètica i biologia molecular en el segon curs dels graus en Enginyeria de Ciències Agronòmiques i en Enginyeria de Sistemes Biològics'.

El professor del Departament d’Arquitectura de Computadors i docent a la Facultat d’Informàtica de Barcelona David López Álvarez ha estat distingit amb el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària 2024, en la modalitat de trajectòria docent. El Premi a la iniciativa docent ha recaigut, 'ex aequo', en dos projectes de foment de la sostenibilitat i la perspectiva de gènere, respectivament. Pel que fa al premi a la iniciativa docent per a professorat de nova incorporació se l'ha endut un projecte de disseny d'unes pràctiques transversals.

08/05/2024

El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha atorgat el 27è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària, en la categoria de trajectòria docent, al professor David López Álvarez, del Departament d’Arquitectura de Computadors i que imparteix docència a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).

Del professor, el jurat ha destacat que "és un exemple inspirador per a la comunitat acadèmica per la seva dedicació a la millora constant de la docència, la recerca i la innovació. La qualitat docent sostinguda al llarg dels anys queda avalada per uns resultats i unes valoracions de satisfacció molt alts, en resposta a una feina impecable que ha estat reflectida en l’altíssim grau de satisfacció que els estudiants han mostrat curs rere curs".

David López Álvarez és doctor en Informàtica per la UPC i té un postgrau en Art i Societats de l'Àsia Oriental per la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en arquitectura i estructura de computadors, en especial en dispositius d'emmagatzematge, entrada/sortida i organització de centres de processament de dades. Considerat un referent en innovació docent, és especialista en educació en enginyeria i en la relació de la tecnologia amb la sostenibilitat, l'ètica i els drets humans.

Des del 1991, és professor en el Departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC. Del 2015 al 2019 va ser director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), des del qual va promoure la implementació del Postgrau en Formació de Professorat Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Va treballar també en la creació del programa de doctorat de la UPC en Educació de l'Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia, el primer a l’Estat espanyol i quart en l’àmbit europeu.

Actualment, és coordinador del grup de recerca interuniversitari STEAM University Learning Group – EduSTEAM. En l'àmbit internacional, ha estat membre d'associacions d'educació en enginyeria, com ara l'American Society for Engineering Education (ASEE) o l'European Society for Engineering Education (SEFI). Va rebre el Premi AENUI a la Qualitat i Innovació docent 2020 i el Premi UPC al compromís social 2019, entre altres reconeixements.

Premi a la iniciativa docent

Enguany, el premi a la iniciativa docent ha recaigut ex aequo en dos projectes que aborden, respectivament, els reptes ambientals en els estudis d'enginyeria i la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi dels graus i màsters que imparteix la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB).

El primer projecte, 'Formación en ingeniería para un futuro sostenible: abordando los retos ambientales', l'han presentat els professors i professores Alfonso Rodríguez Dono, Sebastià Olivella Pastalle, José Antonio Gili Ripoll i Anna Ramon Tarragona, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental; Olga Alcaraz Sendra, del Departament de Física, i Bàrbara Sureda Carbonell, del Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny.

El jurat ha assenyalat que "aquest projecte posa en relleu que, com a docents, no només s’ha de transmetre coneixement, sinó que també es tracta de donar eines als futurs enginyers i enginyeres per ser agents de canvi en la construcció d'un món més sostenible. Aquest enfocament comporta un salt qualitatiu en els processos d’ensenyament-aprenentatge". També s'ha assenyalat l'enfocament integral i el compromís amb la sostenibilitat ambiental de la iniciativa, així com la seva capacitat transformadora.

Pel que fa al projecte 'Transformem la docència de l'àmbit de l'enginyeria naval, marina i nàutica mitjançant la incorporació de la competència de perspectiva de gènere', l'han presentat la professora Claudia Barahona Fuentes, del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, i els professors i professores Marcel·la Castells i Sanabra, Xavier Martínez García, Santiago Ordás Jiménez i Fermín Otero Gruer, del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

D'aquesta iniciativa, el jurat ha destacat "l’esforç i la implicació de l’equip per incorporar la competència de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis dels graus i màsters impartits per la FNB", una implicació, a més, que és compartida amb la resta de professorat de la Facultat. A més, s'ha remarcat que "el projecte implica formació del professorat, preparació de materials que estan disponibles per a tota la comunitat i desenvolupament de noves metodologies així com instruments per a la valoració de l’estudiantat i el professorat".


Premi a la iniciativa docent per a professorat de nova incorporació

La tercera modalitat del premi l'ha guanyat el projecte 'TomaGen: disseny d'unes pràctiques transversals per ensenyar conceptes bàsics de genètica i biologia molecular en el segon curs dels graus en Enginyeria de Ciències Agronòmiques i en Enginyeria de Sistemes Biològics', presentat per la professora Irma Roig Villanova i el professor Joan Casals Missio, del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia.

El jurat ha considerat que "la transversalitat de les pràctiques de laboratori en diferents assignatures de primers cursos de grau implica la coordinació i participació de professorat divers. El projecte salva la dificultat de realitzar unes pràctiques en un entorn que no és l’habitual". Així mateix, es valora "el desenvolupament d’unes pràctiques de camp, que tenen associats materials audiovisuals per realitzar-les en format virtual o mixt".