Es prorroga el pressupost del 2017

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat prorrogar el pressupost del 2017 per iniciar l’exercici econòmic del 2018, així com els criteris per regular-ne l’aplicació. La previsió és que el pressupost d'enguany es presenti durant el mes de febrer.

10/01/2018

L’acord per prorrogar el pressupost, ratificat pel Consell Social, ve motivat pel canvi d’equip de direcció a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), després de les eleccions a rector del 15 de novembre, i davant la necessitat de disposar de temps per adaptar la previsió d’ingressos i despeses a les noves polítiques que ha d’impulsar el nou Consell de Direcció.

La pròrroga s’ha aprovat atenent, alhora, la proposta de canvi del model de finançament presentada recentment per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya a les universitat públiques catalanes, així com davant l’escenari d’incertesa econòmica que genera la situació de pròrroga pressupostària de la Generalitat i de l’administració de l’Estat per al 2018.

La situació pressupostària fa preveure assolir un tancament del 2017 en equilibri i amb superàvit, tot i que resta encara pendent la concreció final d’alguns ingressos, com ara els procedents de les beques Equitat.

El pressupost del 2017 ha estat de 283,1 milions d’euros. Es preveu que el pressupost del 2018 es presenti als òrgans de govern de la UPC al febrer, segons va afirmar el rector, Francesc Torres, en la reunió del Consell de Govern del 15 de desembre.

Notícia relacionada:
La UPC aprova un pressupost de 283,1 milions d’euros per al 2017