Suspensió de les activitats lectives presencials i protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19)

La UPC suspèn les activitats lectives presencials durant 15 dies prorrogables. La mesura segueix les indicacions del Govern de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’alerta de salut pública pel COVID-19. D'altra banda, el rector, Francesc Torres, va fer públic, el 9 de març, el Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19). El document està en revisió permanent en funció de l’evolució de l’emergència sanitària.

12/03/2020


Actualització de la informació: La UPC suspèn les activitats lectives presencials durant 15 dies prorrogables (llegeix la notícia completa)


---------------------------------------------------------------------------------------------El rector Francesc Torres va fer públic, el 9 de març, el Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19).  El document està en revisió permanent en funció de l’evolució de l’emergència i de la informació de què es disposi sobre la malaltia, així com de les instruccions que es rebin de les autoritats competents.

El protocol especifica les línies generals d'actuació, així com les activitats acadèmiques i extraacadèmiques que queden suspeses temporalment a la UPC com a conseqüència de la situació d'alerta. El document proporciona indicacions sobre els desplaçaments de la comunitat. En aquest sentit, la Universitat ha publicat un formulari per a que tant el PDI com el PAS notifiquin al Servei de Relacions Internacionals qualsevol desplaçament inajornable, amb l'objectiu de poder fer-ne un seguiment acurat.

El document també descriu com actuar en el cas de que es detecti algun cas de COVID-19 a la Universitat i indica com s'hauria d'actuar en l'hipotètic cas d'haver d'aplicar mesures excepcionals, com ara el tancament d'edificis, una mesura que de moment la UPC no es planteja en la situació d'alerta actual.