La UPC, seleccionada per la Comissió Europea per integrar la nova universitat europea 'UNITE!'

La UPC, seleccionada per la Comissió Europea per integrar la nova universitat europea 'UNITE!'
+
Descarregar

Fotografia dels socis del consorci UNITE!, reunits al Politecnico di Torino

La 'University Network for Innovation, Technology and Engineering - UNITE!' ja és una realitat. Aquest és el nom del nou campus universitari tecnològic, impulsat per la Comissió Europea amb la participació de la UPC, l’Instituto Superior Técnico de Lisboa, l’Institut Polytechnique de Grenoble, el Politecnico di Torino, la TU Darmstadt, el Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) i l’Aalto University. L'objectiu de l'aliança és la creació d'un espai comú per a la formació multidisciplinar, la cooperació en docència i recerca, i la transferència de coneixement entre regions.

26/06/2019

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és un dels centres d'educació superior seleccionats per formar part de les primeres 'universitats europees' que impulsa la Comissió Europea dins de l'European Universities Initiative, una aposta estratègica per augmentar la qualitat i l'atractiu de l'educació superior europea i fomentar la cooperació entre les institucions, l'estudiantat i el personal.

En concret, la UPC participarà com a sòcia a la 'University Network for Innovation, Technology and Engineering - UNITE!', juntament amb altres sis universitats europees de prestigi –l’Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal), l’Institut Polytechnique de Grenoble (França), el Politecnico di Torino (Itàlia), la Technische Universität Darmstadt (Alemanya), el KTH Royal Institute of Technology (Suècia) i l’Aalto University (Finlàndia).

'UNITE!' té com a objectiu esdevenir una universitat europea tecnològica de referència, que potenciï la qualitat docent, la cooperació de la comunitat científica en docència i recerca i la transferència de coneixement i actuar de pont entre regions com a motor de la innovació. Formar professionals europeus altament qualificats per afrontar els reptes del mercat laboral en els sectors científic i tecnològic, amb una formació multidisciplinària de qualitat, és un dels principals objectius de l'aliança. Per això, es reforçarà la mobilitat de l'estudiantat entre els centres participants, de forma que es pugui dissenyar el propi CV a partir de l'estada en diferents universitats. Es posarà en marxa una 'Teaching Academy', que formarà el professorat per garantir la qualitat de la docència. I es treballarà per donar suport a la innovació i per potenciar la transferència de coneixement entre institucions i empreses de les diferents regions. Per assolir aquests objectius, la xarxa rebrà 5 milions d'euros de finançament per als propers tres anys.

En conjunt, els set socis tenen 167.000 estudiants i graduen cada any 36.700 persones. Cooperen estretament en més de 80 projectes de la UE i han intercanviat més de 2.000 estudiants en els darrers cinc anys. Tots ells són membres de la xarxa CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research), formada per dotze universitats tecnològiques líders.

El rector de la UPC, Francesc Torres, ha afirmat: "Estem molt satisfets d'haver rebut aquest reconeixement de la Comissió Europea per crear UNITE!, juntament amb altres universitats tecnològiques europees de prestigi. Serà una gran oportunitat per crear una universitat pan-europea en l'àmbit tecnològic i formar professionals multidisciplinaris lligats als valors de la cultura europea, així com per atraure talent, compartir infraestructures de recerca i fomentar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal de gestió i serveis. Per a la UPC també representa un repte, que és el de tenir un paper important com a motor de desenvolupament regional, involucrant tots els socis de la iniciativa." 


Nou espai europeu d'educació el 2025
UNITE! és una de les 17 xarxes -formades per una mitjana de set institucions d'educació superior cada una- que participen a la convocatòria pilot d'aquesta 'estratègia d'excel·lència europea', la qual preveu la creació d'un nou espai europeu d'educació al 2025, amb la participació de 20 universitats transeuropees. La selecció de centres inclou una àmplia gamma d'institucions d'educació superior de tota la UE. Mentre que algunes de les xarxes són transversals i cobreixen totes les disciplines, altres se centren, per exemple, en la sostenibilitat de les costes urbanes, en les ciències socials o en la salut global.

Les universitats europees es convertiran en campus interuniversitaris on l'estudiantat, els doctorands i doctorandes, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis es podrà moure amb més facilitat. Agruparan els seus coneixements, plataformes i recursos per oferir currículums o mòduls conjunts que cobriran diverses disciplines. Aquests currículums seran molt flexibles i permetran l'estudiantat personalitzar la seva formació, escollir què, on i quan estudiar i obtenir un títol europeu. Les universitats europees també contribuiran al desenvolupament econòmic sostenible de les regions on es troben, ja que els seus estudiants treballaran estretament amb empreses, autoritats municipals i personal docent i investigador per trobar solucions als reptes als quals s'enfronten les seves regions.

En total, la iniciativa disposa d'un pressupost de fins a 85 milions d'euros per a les primeres 17 'universitats europees'. Aquesta primera convocatòria, juntament amb una segona prevista per la tardor, servirà per testejar diferents models amb vistes a implementar el nou concepte d’universitats europees i el potencial de l’educació superior. La CE té previst desplegar completament les universitats europees sota el programa Erasmus +, dins del proper pressupost de la UE a llarg termini, que s'executarà entre el 2021 i el 2027.