La Universitat manté oberts determinats espais i serveis del 23 de desembre al 7 de gener

Per cinquè any consecutiu, la UPC tanca durant el període de Nadal. Tot i així, també s'han previst mesures extraordinàries per garantir l'obertura d'espais orientats a facilitar l'estudi i de determinats serveis.

17/12/2017

Dins la línia d'actuació de mantenir i incrementar les mesures d'estalvi energètic, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) tancarà els edificis de tots els campus durant el període de Nadal, concretament entre el 23 de desembre i el 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. Per tant, les persones que vulguin accedir als edificis ho hauran de fer utilitzant el carnet de la UPC, prèvia activació de la corresponent ruta d'accés.

Només determinades sales d’estudi i biblioteques així com alguns registres públics i instal·lacions esportives obriran, excepcionalment, els dies i horaris que s’indiquen al web institucional: http://www.upc.edu/ca/serveis/espais-i-serveis-oberts-durant-el-periode-nadal

Contenció de la despesa energètica
L’Informe Sirena recull l’evolució del consum d’energia i aigua de la UPC del  2007 al 2016, any en què comença a funcionar el Campus Diagonal-Besòs. Tot i que aquesta incorporació incrementa en un 10 % el consum energètic global del conjunt de la Universitat, la despesa econòmica per aquest concepte es manté estable des de l’any 2014.