Signat un conveni de col·laboració amb la Fundación Vicente Ferrer

La UPC i la Fundación Vicente Ferrer han signat un conveni marc de col·laboració per desenvolupar conjuntament programes i activitats en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament, i iniciatives orientades a programes de voluntariat.

15/06/2018

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres, i el director general de la Fundación Vicente Ferrer, Jordi Folgado, han signat un conveni de col·laboració, el 31 de maig, amb l’objectiu d’impulsar iniciatives conjuntes en l’àmbit de cooperació per al desenvolupament i de promoure programes de voluntariat així com de sensibilització vinculats a la problemàtica dels desequilibris i les desigualtat, i la lluita contra la pobresa. Ambdues institucions també obren la porta a col·laborar en la realització de programes formatius en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament. El conveni tindrà vigència durant un període de quatre anys i podrà ser prorrogat per períodes de dos anys.

Per part de la UPC, el seguiment de les iniciatives conjuntes que s’impulsin arran d’aquest acord es coordinaran des del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD), que és la unitat encarregada de l’execució i gestió de les activitats de cooperació per al desenvolupament i d’altres programes de caràcter solidari.

La Fundación Vicente Ferrer és una ONG de desenvolupament compromesa amb el procés de transformació d’una de les zones més necessitades de l’Índia als estats d’Andhra Pradesh i Telangana, i de les comunitats més vulnerables i en risc d’exclusió, inclosos els dàlits, els grups tribals i les castes desfavorides. La finalitat de l’entitat és eradicar la pobresa extrema en aquesta zona mitjançant el desenvolupament de projectes i accions per afrontar les necessitats d’aquestes comunitats, oferint els mitjans necessaris per combatre la pobresa.