S’incrementen els preus de la cadena de valor de la poma i la pera a Catalunya, en temps de COVID-19, segons un estudi del CREDA-UPC-IRTA

Un grup d’investigadors del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), centre de la UPC i l’IRTA, ha analitzat les conseqüències i l’impacte que pot estar tenint la crisi de la COVID-19 sobre els preus de la poma i la pera. Aquests han tendit a pujar en totes les baules de cadena a Catalunya analitzades, però sobretot en el cas dels preus dels minoristes i majoristes.

13/05/2020

L’equip del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), centre conjunt de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha conclòs en el seu Estudi sobre l'impacte del COVID-19 en els preus de la cadena de valor de la poma i la pera a Catalunya  que aquests han tendit a pujar en totes les baules de la cadena de valor analitzades en el context de la crisi per la COVID-19. No obstant això, els resultats obtinguts en l’anàlisi no permeten associar l’evolució dels preus, necessàriament, al període de crisi.

S’han seleccionat aquests dos productes per la disponibilitat que hi ha de dades. En l’anàlisi es comparen els preus setmanals de venda d’aquest any, des del mes de gener fins abril, amb els de l’any passat de tres baules de la cadena: les centrals fructícoles, els majoristes de Mercabarna i els minoristes. L’estudi s’ha realitzat a partir de les dades dels preus de les centrals fructícoles i els minoristes, publicades setmanalment pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya en l’Observatori Agroalimentari de Preus, i els preus dels majoristes que publica Mercabarna.

Les baules dels minoristes i majoristes de Mercabarna són les que presenten una diferència de preus més clara entre el període que portem de crisi de la COVID-19 i l’anterior a la crisi. En canvi, els preus de les centrals fructícoles no han evolucionat de la mateixa manera per diferents motius, per exemple, degut a l’existència d’acords previs entre aquestes i les cadenes de distribució.

Pel que fa als minoristes, el preu que van pagar els consumidors per la poma va pujar un 14,2% entre la tercera setmana de febrer i la tercera d’abril. El preu d’aquesta setmana d’abril és un 9,5% més alt que la mateixa de l’any passat. En els majoristes, la quarta setmana d’abril el preu de la poma és un 30,8% més alt al preu dels mesos de gener i febrer, i un 13,3% més alt al de la mateixa setmana de l’any passat.

El cas de la pera és una mica diferent; en general, en aquestes dues baules, el preu des del mes de gener ha estat per sobre al de l’any passat, però, durant la crisi de la COVID-19, la diferència de preu s’ha accentuat. En la baula minorista, en els dos primers mesos de l’any, la mitjana aritmètica de les diferències de preu va ser del 8,8% mentre que en el mes de març i les tres primeres setmanes d’abril, la mitjana va ser quasi 10 punts superior, del 18,5%. En relació a la baula majorista, la mitjana en els mesos de gener i febrer va ser del 14,1% mentre que en el mes de març i les quatre primeres setmanes d’abril, la mitjana va ser del 44,8%. En aquest darrer cas però, l’increment de preus durant la crisi respecte a l’any passat s’explica, en bona mesura, pel descens que van experimentar els preus l'any 2019 a partir de la tercera setmana de febrer.

En la baula de centrals fructícoles, s’observa que a partir de la penúltima setmana de febrer d’aquest any, la tendència a la baixa del preu de la poma s’inverteix. Tot i això, en general, el preu s’ha situat per sota del 2019. Les excepcions més destacades són les dues primeres setmanes de març, però a diferència de les baules minorista i majorista, el canvi de patró no s’accentua en el temps, de fet, ni tan sols es manté. En el cas de la pera, s’observa que entre l’última setmana de febrer i la tercera setmana d’abril els preus han pujat un 11,3%. No obstant això, en el període anterior a la crisi, entre la primera setmana de gener i la primera de febrer, es dona un creixement encara més accentuat, del 25,1%. D’altra banda, no observem que la diferència de preu entre el 2020 i el 2019 presenti un patró clarament diferenciat durant la crisi de la COVID-19 respecte a les setmanes anteriors a la crisi.

L’anàlisi dels factors que hi ha darrere de l’evolució dels preus de cada baula és necessari per saber en quina mesura els preus han variat a causa de la crisi per la COVID-19. Entre aquests factors hi hauria, entre d’altres, l’increment de la demanda, la disminució de l’oferta o l’augment dels costos associats a les mesures que les empreses han d’adoptar per intentar frenar la propagació del virus.

Malgrat que l’estudi dels factors va més enllà de l’objectiu inicial, l’informe també ha conclòs, després d’analitzar la informació de les quantitats comercialitzades de Mercabarna, que en aquest mercat hi ha hagut un fort increment de les vendes de pera d’hivern durant els mesos de març i abril d’aquest any, respecte el mateix període de l’any anterior. Concretament, s’observa un augment del 42,1%, mentre que en els mesos de gener i febrer va ser del 6,7%. En el cas de la poma Golden, l’increment ha estat més modest, de l’11,9%, mentre que la variació en els mesos de gener i febrer va ser del 5%.