Un pla per a la internacionalització integral de la Universitat

Ja està en marxa el Pla Internacional 2023-2026 de la UPC, un document que marca el full de ruta dels pròxims anys per incorporar la dimensió internacional a totes les esferes de la Universitat d'una manera més inclusiva, digital i sostenible.

01/03/2023

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) avança en l'objectiu d'assolir la internacionalització integral de la institució, amb l'aprovació pel Consell de Govern el 21 de febrer passat del Pla Internacional 2023-2026, un document que dona continuïtat i actualitza els quatre plans d'internacionalització anteriors —que es venen desenvolupant de manera continuada des de 1996— i que s’alinea amb el Pla estratègic de la Universitat 2023-2026.

El Pla incorpora la dimensió internacional a totes les activitats de la institució per incidir transversalment en totes les missions de la universitat en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència i la responsabilitat social. D'altra banda, emfatitza l'articulació entre la UPC i els centres docents que la componen a partir d'una sèrie de metodologies i de mecanismes per adaptar els esforços d’internacionalització als contextos específics de cada centre i de millorar la comunicació entre ambdues parts. Així mateix, aquest document consolida i actualitza els esforços previs de diagnosi i orientació per incrementar la coherència de l’estratègia d’internacionalització a la UPC. Tot plegat amb la missió de potenciar i visibilitzar el caràcter internacional de la UPC.

Cinc reptes, 25 objectius i 80 actuacions
El Pla Internacional 2023-2026 defineix el full de ruta de la Universitat en aquest àmbit a través de cinc reptes estratègics, encaminats a internacionalitzar la institució i les persones, així com l’activitat de docència, recerca, transferència de tecnologia i responsabilitat social. Altres reptes que es plantegen són intensificar el partenariat estratègic i les aliances externes, a més de desenvolupar les eines i els recursos adequats per poder implementar les activitats d’internacionalització. Per a cadascun d'aquests cinc eixos, el pla defineix 25 objectius i 80 actuacions, que es componen d'accions concretes per part de diferents unitats de la Universitat, i les quals s'impulsaran sota la responsabilitat dels vicerectorats corresponents.

A aquestes actuacions s'hi afegeix un nou marc de referència per la internacionalització a la UPC, que és Unite!, l'aliança d'universitats tecnològiques europees que té el repte de canviar el sistema d'Educació Superior i Recerca Europeu. Unite! es considera un motor de canvi i una oportunitat per escalar la UPC en l'àmbit europeu, per aquest motiu la Universitat vol intensificar la participació en aquesta aliança estratègica i tenir-hi un paper de lideratge. D'aquesta manera, s'aprofitaran les oportunitats que ofereix aquesta xarxa per millorar la UPC en temes com l'optimització de recursos, l'intercanvi de bones pràctiques, l'adopció de noves metodologies pedagògiques i de gestió o l'ampliació de destins i modalitats de mobilitat per a estudiants i personal UPC.

Plans d'internacionalització dels centres docents
En paral·lel a l’elaboració d’aquest Pla, s’ha treballat amb quatre centres docents —l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSCCPB), la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i l’Escola de Doctorat— per confeccionar els seus propis plans d’internacionalització. Aquests plans s’han elaborat mitjançant un procés participatiu amb representació de la direcció, el PDI, el PAS i l’estudiantat del centre, amb el suport del Vicerectorat de Política Internacional i el Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC. L’objectiu final és que tots els centres docents de la UPC que ho desitgin puguin disposar d’un Pla d’Internacionalització propi a finals del 2026.

El Pla UPC-Internacional ha estat elaborat pel Vicerectorat de Política Internacional i el Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC, amb el suport del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ). El procés d’elaboració ha inclòs una sèrie de tallers presencials amb participació de membres del Consell de Direcció de la universitat i altres actors rellevants per a la internacionalització a la UPC.