Es crea una xarxa de 400 investigadors per impulsar la Indústria 4.0 a Catalunya

Es crea una xarxa de 400 investigadors per impulsar la Indústria 4.0 a Catalunya
+
Descarregar

Imatge: ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Un total de 400 investigadors de deu entitats del sistema universitari, centres de recerca i centres tecnològics, entre els quals s'inclou la UPC, participen a la Xarxa Fourth Industrial Revolution (XaFIR), que es constitueix amb els actors més importants de la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la Indústria 4.0 de Catalunya per promoure la implantació massiva d'aquestes tecnologies en el teixit productiu català.

26/01/2021

La quarta revolució industrial o Indústria 4.0 consisteix a automatitzar el màxim de processos de la producció industrial mitjançant la tecnologia intel·ligent. D’aquesta manera, es busca que la indústria sigui cada vegada més autònoma fins arribar a fàbriques totalment intel·ligents (smart factories).

Per tal que Catalunya avanci cap a aquest escenari i n’esdevingui referent europeu, s’ha creat una xarxa de grups de recerca catalans pioners en aquest àmbit: XaFIR. Un agent disruptiu clau de la transformació del teixit industrial, que promourà la implantació massiva de tecnologies de la Indústria 4.0 en el sector productiu del territori.

Els 35 grups de recerca que conformen la xarxa pertanyen a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), la Fundació CIM UPC, el Centre Tecnològic de Catalunya (eurecat), la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Visió per Computador, l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, la Universitat de Girona, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, i2cat i el Centre Tecnològic Leitatt.

Transferència de coneixement i la projecció del territori
La finalitat principal de la xarxa XaFIR és promoure i facilitar la transferència de coneixement en forma de productes i serveis en el marc de la Indústria 4.0 a les empreses. Especialment, a les petites i mitjanes empreses (PIMES).

Per dur-ho a terme, XaFIR promocionarà les capacitats i els resultats de recerca dels seus socis, promovent la recerca interdisciplinar en l'àmbit de la Indústria 4.0. Es coordinaran les activitats de valorització i transferència de tots el grups de recerca, potenciant la col·laboració amb els àmbits públic i privat per a la realització de projectes conjunts.

D’altra banda, s’assessorarà per impulsar la transferència de productes i serveis cap al sector industrial en forma de patents, llicències i creació d’empreses de base tecnològica (EBTs), i s’establirà un marc d’intercanvi d’experiències i capacitats amb suport físic (living-labs) i virtual (marketplace) mitjançant un nou concepte d'Innovation HUB d'Indústria 4.0, com a Espai Obert d'Innovació Tecnològica.

Un dels aspectes que es tindrà en compte en les activitats de XaFIR és l’impacte en el territori i la col·laboració amb altres entitats involucrades en Indústria 4.0. Es promourà la col·laboració amb corporacions municipals, associacions sindicals, empresarials i professionals, clústers d’empreses, iniciatives territorials i altres xarxes. Especialment, les Xarxes de Manufactura Avançada i d’Energia.

També es dinamitzarà l’activitat i es visibilitzaran les tecnologies, productes i serveis que s’oferiran. Tot plegat, iniciatives que tenen per objecte impulsar la transferència, la valorització i la internacionalització de la recerca desenvolupada a XaFIR, incrementant la transferència del coneixement.

Impacte en recerca, innovació i creació d’empreses
Es preveu que l’activitat de XaFIR porti a incrementar un 25% els projectes i convenis de recerca, desenvolupament i innovació signats amb la indústria, un 45% el nombre de patents registrades i un 30% el nombre d’EBTs creades amb participació dels investigadores de la xarxa.

Amb aquests objectius, la xarxa XaFIR assenta les bases de l'estratègia dels grups de recerca en valorització i transferència del coneixement en tecnologies, productes i serveis en el marc de la Indústria 4.0 cap al sector productiu i industrial. Tanmateix, alinea les activitats de la recerca cap als àmbits sectorials i tecnològics definits en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)¸ com són l’energia i recursos, els sistemes industrials, les tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) i la manufactura avançada.

Finalment, l’actuació de la Xarxa potenciarà el desenvolupament i la promoció de noves solucions de col·laboració entre l’administració pública, les empreses i la societat civil amb els grups de recerca, convertint-la en un veritable agent de desenvolupament tècnic i econòmic en el marc de la Indústria 4.0. a Catalunya.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.