Una xarxa ciutadana per mesurar la radiació gamma a Espanya

Investigadors i investigadores de l'Institut de Tècniques Energètiques de la UPC participen en un projecte de ciència ciutadana impulsat pel Consejo de Seguridad Nuclear i la Fundació Ibercivis. L'objectiu és mesurar la radiació gamma ambiental a Espanya al llarg de 30 mesos, a partir de la participació de 500 persones.

15/03/2024

Openred és un projecte impulsat pel Consejo de Seguridad Nacional (CSN) i la Fundació Ibercivis, centrat en la creació d'una xarxa ciutadana per mesurar la radiació gamma ambiental a Espanya. En el projecte es farà una prova pilot en què es distribuirà un centenar de sensors intel·ligents a dues poblacions. En total, s’espera que més de 500 persones estiguin involucrades activament en les diferents activitats de la prova pilot. Un cop obtingudes, les dades s'enviaran automàticament a un servidor central per validar-les i, estaran disponibles per al públic en temps real. La utilització massiva de la xarxa per part de la ciutadania permetria en el futur detectar qualsevol anomalia dels nivells de radioactivitat al medi ambient.

El projecte compta amb la participació d'un equip de científics internacionals, del qual formen part investigadors i investigadores del grup de recerca Ionising Radiation, Health and Environment (IONHE), vinculat a l'Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). En concret, hi participen els investigadors Arturo Vargas, Maria Amor Duch i Claudia Grossi, docents de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), així com Anna Camp i Roger Curcoll.

El grup participarà sobretot en la primera fase de la iniciativa Openred, amb l’estudi de les característiques dels diferents detectors de baix cost disponibles al mercat per a la selecció dels que es faran servir en la xarxa ciutadana. Aquesta tasca es durà a terme als laboratoris especialitzats de l’INTE, referents en l’àmbit de la protecció radiològica. En particular, al Laboratori de Calibratge i Dosimetria s'estudiarà la resposta dels detectors seleccionats a diferents taxes de dosis gamma, diferents energies i angles incidents de radiació gamma. La resposta dels detectors en diferents condicions ambientals de temperatura i humitat s’estudiarà a la Cambra Climàtica del Laboratori d’Estudis de Radó.

Ciència ciutadana
La creació d'una comunitat representativa de participants és un dels pilars fonamentals del projecte. Entre les activitats previstes, es durà a terme una hackató a diverses ciutats, que buscarà implicar la ciutadania per contribuir de forma col·laborativa al desenvolupament del programari. Així mateix, s'organitzaran diverses activitats participatives per testar i validar els dispositius desenvolupats i es dissenyaran missions de participació ciutadana i d'execució d'experiments d'intel·ligència col·lectiva per avaluar l'impacte educatiu i de conscienciació social del projecte.

El projecte Openred contempla també l'elaboració d'un informe per analitzar la infraestructura tecnològica utilitzada en projectes semblants, així com els reptes associats. A més dels detectors de mesura, la infraestructura inclourà un portal web i els protocols necessaris de comunicació, validació i anàlisi de dades. També es desenvoluparà material de formació i divulgació sobre les radiacions ionitzants i els principis de protecció radiològica.

Així, el projecte Openred no només se centra en el monitoratge de la radioactivitat, sinó que també busca fomentar una major comprensió i participació ciutadana en temes científics, creant una cultura de coneixement i conscienciació sobre la protecció radiològica a Espanya.