Curs MOOC: El llenguatge de l'Enginyeria

El curs El llenguatge de l'Enginyeria permet consolidar els conceptes i eines fonamentals de les matèries bàsiques imprescindibles en els estudis universitaris, especialment en els primers cursos de titulacions cientificotècniques. Càlcul de primitives, estàtica i dinàmica, perspectiva cònica i dinàmica de reaccions químiques són alguns exemples de llenguatge o matèries a què l'estudiant ha de habituar-s'hi. Per això, aquest és un curs de marcat caràcter transversal. també és útil per a la preparació de les proves d'accés a la universitat.

Els cinc mòduls que conté el curs són: Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic i Control Automàtic.

Està dissenyat per permetre als participants trobar el seu propi camí dins el curs. Cadascuna de les matèries fonamentals en les que es divideix cada mòdul disposa d'un qüestionari inicial que permet determinar el nivell de coneixement d'aquesta matèria. Segons el resultat obtingut es poden escollir les facetes que més s'adapten a les seves necessitats. Per això, aquest curs és ideal tant per als estudiants que comencen un primer curs universitari com també per a aquells que requereixin repassar algun mòdul.

  • Idioma: castellà
  • Contacte: m.rosa.estela@upc.edu

En aquest curs aprendràs els coneixements necessaris i fonamentals per accedir sense problemes als primers cursos d’una titulació universitària en el marc d’una Enginyeria.

Aprendràs a comprendre i a practicar diferents conceptes relacionats amb matemàtiques, física, química, dibuix tècnic i control automàtic que et permetran estar ben preparat per un curs universitari.

El curs està pensat d’una manera que permet als participants trobar el seu propi camí dins del curs. Cada una de les matèries fonamentals en les que es divideix el curs, disposa d’un questionari inicial que permet descobrir el nivell de coneixements en aquest mòdul per tal d’escollir les facetes que més s’adapten a les seves necessitats, ja sigui realitzant el mòdul complert o bé revisant els conceptes i la pràctica de l’aplicació d’aquests conceptes. Per tot això, aquest curs és ideal tant pels estudiants que comencen un primer curs universitari com també per aquells que necessitin refrescar algun mòdul.