Programa Enllaça UPCInformació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Comunicació
93 401 59 15 / servei.comunicacio@upc.edu
Dades de contacte del delegat de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya
Finalitat del tractament F006 Gestió d’activitats d’extensió universitària culturals, artístiques i socials (consentiment). Informació sobre l'oferta d'estudis i activitats d’orientació de la UPC en el marc del Programa Enllaça.
Legitimació Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment posant-se en contacte amb el responsable del tractament.
Destinataris Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT:

apdcat.gencat.cat