Titulació Centre PAU
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB-UAB) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 7.460
Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 12.548
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 11.362
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 7.112
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME) 12.667
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.667
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.667
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.363
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.363
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB-EPSEVG) 7.363
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 12.016
Grau en Enginyeria Alimentària Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.000
Grau en Enginyeria Ambiental Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 7.834
Grau en Enginyeria Ambiental Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (ETSECCPB-EEABB) 7.834
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 11.892
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 6.362
Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 9.946
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 5.000
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 7.740
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 11.128
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9.544
Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5.832
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.244
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 10.976
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 5.000
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) 8.928
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5.350
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 6.828
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.096
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 6.990
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.096
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.170
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 10.616
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.244
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.096
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.378
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5.000
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6.929
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.790
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 8.028
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 10.712
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.406
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12.984
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 9.064
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 10.668
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.244
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.096
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.988
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.244
Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 7.096
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.378
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5.350
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 10.594
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 8.890
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 9.846
Grau en Intel·ligència Artificial Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 11.876
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 13.218
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 7.056
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 8.154
Grau en Paisatgisme Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (EEABB-ETSAB) 5.000
Grau en Paisatgisme Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-ETSAB) 5.000
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School 5.026
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School 5.000
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7.170
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 8.014
Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 10.074
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School 5.000
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari EAE 5.970
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6.286