Accés als estudis de grau per a persones més grans de 40 anys

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, estableix una via d’entrada a aquests estudis per a persones més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional.

Àmbit d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Grau en Estudis d'Arquitectura · Barcelona ETSAB

Àmbit de les Ciències i les Tecnologies de la Salut
Grau en Òptica i Optometria Terrassa FOOT

Àmbit de Disseny i Tecnologia Multimèdia
Grau Disseny i Desenvolupament de Videojocs • Terrassa CITM
Grau Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) • Barcelona CITM
Grau en Multimèdia • Terrassa CITM
Grau en Disseny, Animació i Art Digital • Terrassa CITM

Àmbit de l'Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials • Castelldefels EETAC
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials-Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació-Enginyeria Telemàtica • Castelldefels EETAC

Àmbit de l'Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge • Manresa EPSEM

Àmbit d'Enginyeria de Biosistemas i Agrolimentària
Grau en Enginyeria Alimentària · Castelldefels EEABB
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques · Castelldefels EEABB
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics · Castelldefels EEABB

Àmbit de l'Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica, menció en Tecnologies de la Informació • Vilanova i la Geltrú EPSEVG

Àmbit de les Enginyeries de la Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació • Castelldefels EETAC
Grau en Enginyeria Telemàtica • Castelldefels EET

Àmbit de les Enginyeries Industrials
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte • Vilanova i la Geltrú EPSEVG
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria Elèctrica • Vilanova i la Geltrú EPSEVG
Grau en Enginyeria Elèctrica • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica • Manresa EPSEM
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica • Vilanova i la Geltrú EPSEVG
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria Mecànica • Manresa EPSEM
Grau en Enginyeria Mecànica • Vilanova i la Geltrú EPSEVG
Grau en Enginyeria Mecànica • Terrassa ESEIAAT
Grau en Enginyeria Química • Manresa EPSEM
Grau en Enginyeria Química • Terrassa ESEIAAT

Àmbit de les Enginyeries Naval, Marina i Nàutica
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval • Barcelona FNB
Grau Tecnologies Marines • Barcelona FNB
Grau Nàutica i Transport Marítim • Barcelona FNB

Àmbit de la Gestió i Organització d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d'Empreses • Barcelona EAE
Grau en Administració i Direcció d'Empreses • Barcelona EUNCET
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital • Barcelona EAE
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital • Barcelona EUNCET

L'oferta de places de nou accés a cada ensenyament per aquesta via correspon a l'1% de les places ofertes per a cada titulació.