Calendari i normatives acadèmiques

Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster per al curs 2024-2025 aprovat per Consell de Govern del 24 d'abril de 2024.  Consulteu el calendari de cada centre docent per a cadascun dels terminis regulats al calendari general.


Calendari acadèmic dels estudis de grau i màster 2024-2025


Dies festius i inhàbils (1)
Períodes no lectius (2)
Lectiu només a efectes de tribunals de TFG/TFM
(1) Són dies inhàbils:
● Els dissabtes i festius.
● Els períodes de baixa ocupació d’espais, de conformitat amb l’Acord CS/2023/09/05, de 21 de desembre de 2023, del Consell Social, pel qual s'aprova el pressupost de la UPC per a l’exercici 2024.
● A efectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 32.3 del Reglament electoral UPC.
(2) Durant els períodes no lectius no s’impartiran classes ordinàries, no es realitzaran exàmens ni es poden realitzar tribunals de TFG/TFM.

2024

SETEMBRE
dl dt dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OCTUBRE
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBRE
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DESEMBRE
dl dt dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2025

GENER
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRER
dl dt dc dj dv ds dg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARÇ
dl dt dc dj dv ds dg
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ABRIL
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAIG
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNY
dl dt dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULIOL
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AGOST
dl dt dc dj dv ds dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dies festius del curs 2024-2025

A aquests dies festius se'ls ha d'afegir, per a cada centre, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Inici i fi del curs acadèmic

Períodes no lectius

Durant aquest període no s'impartiran classes ordinàries, no es realitzaran exàmens, no es poden realitzar tribunals de TFG/TFM.
 • Nadal: del 27 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025
 • Setmana Santa: del 14 al 17 d'abril de 2025
 • Estiu: de l’1 al 31 d’agost de 2025

Els dissabtes es consideren no lectius, tot i que, per raons docents, es pot determinar que siguin lectius per alguns estudis concrets.

En el període comprès entre l’1 i el 31 de juliol no s’impartirà docència ordinària.

Períodes comuns als estudis de GRAU i MÀSTER


Defensa del TFG/TFM

 • Matrícula quadrimestral
  • Addicional al Q2 (havent fet matrícula ordinària al Q1): fins al 31 de maig de 2025 (la data de 31 de maig es pot avançar a 30 d’abril o prorrogar fins al 15 de juliol si, per raons organitzatives, el centre ho considera oportú).
  • Addicional al Q1 (havent fet matrícula ordinària al Q2 del curs anterior): fins al 31 d'octubre de 2025
 • Matrícula anual
  • Matrícula ordinària al Q1 + addicional al Q2: fins al 31 de maig de 2025 (la data de 31 de maig es pot avançar a 30 d’abril o prorrogar fins al 15 de juliol si, per raons organitzatives, el centre ho considera oportú).
  • Addicional al Q1 (havent fet matrícula ordinària al Q2 del curs anterior): fins al 31 d'octubre de 2025


Sol·licitar el reconeixement/convalidació d'estudis

 • Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral
  • Quadrimestre de tardor: durant els mesos de juny, juliol i fins al 2 de setembre de 2024
  • Quadrimestre de primavera: durant el mes de desembre de 2024 i fins al 31 de gener de 2025
 • Per a plans d'estudis amb matrícula anual
  • Durant els mesos de juny, juliol i fins al 2 de setembre de 2024


Sol·licitar continuïtat d’estudis (estudiants declarats No aptes segons la Normativa de permanència)

 • Plans d'estudis amb matrícula quadrimestral
  • No aptes de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de tardor 2024-2025: fins al 15 de febrer de 2025
  • No aptes de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial del quadrimestre de primavera 2024-2025: fins al 15 de juliol de 2025
 • Plans d'estudis amb matrícula anual
  Fins al 15 de juliol de 2025


Sol·licitar l'abandonament dels estudis

 • Titulacions amb avaluació curricular
  • Quadrimestre de tardor: abans de l'inici de l'avaluació curricular (els centres han d'establir la data límit al seu calendari)
  • Quadrimestre de primavera: abans de l'inici de l'avaluació curricular (els centres han d'establir la data límit al seu calendari)
 • Titulacions sense avaluació curricular
  • Quadrimestre de tardor: abans de la finalització del període d'avaluació (els centres han d'establir la data límit al seu calendari)
  • Quadrimestre de primavera: abans de la finalització del període d'avaluació (els centres han d'establir la data límit al seu calendari)


Sol·licitar variacions en la matrícula (apartat 2.7. NAGRAMA)

Els centres establiran el termini de sol·licituds per a cada període acadèmic des del moment de matrícula i fins, com a molt:

Per a plans d'estudis amb matrícula quadrimestral

 • Quadrimestre de tardor: fins al 16 de setembre de 2024 (exclusivament per als estudis de màster fins al 23 de setembre de 2024)
 • Quadrimestre de primavera: fins al 21 de febrer de 2025

Per a plans d'estudis amb matrícula anual

 • Fins al 16 de setembre de 2024 (exclusivament per als estudis de màster fins al 23 de setembre de 2024)


Sol·licitar la baixa d'assignatures i la renúncia a la matrícula

 • Quadrimestre de tardor: fins al 31 d'octubre de 2024
 • Quadrimestre de primavera: fins al 31 de març de 2025 (en el cas d’estudiants becaris la data màxima és el 21 de febrer de 2025)

  En cas de malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti la impossibilitat d'assistència als estudis per un període superior a un mes, aquests terminis s’amplien fins al 15 de desembre de 2024 i el 15 de maig de 2025 respectivament.