Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Civil + màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Programa acadèmic de recorregut successiu (PARS): Enginyer/a de Camins, Canals i Ports

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Els enginyers i enginyeres civils són professionals amb una alta capacitat analítica i resolutiva, habilitats que els permeten cercar solucions eficients i sostenibles a problemes tecnològics i d’enginyeria complexos. Són titulats amb atribucions professionals responsables de la planificació, gestió, construcció i conservació de projectes d’enginyeria civil; són els professionals que ja contribueixen a assolir els objectius de desenvolupament sostenible establerts per l’ONU (ODS). Amb aquest grau adquiriràs una sòlida formació i un domini ampli de coneixements tècnics i de competències de direcció del treball.

L’enginyeria civil és una àrea de coneixement versàtil i és present en un gran nombre d’àmbits d’actuació, molts dels quals són emergents i estratègics, com ara: la mobilitat sostenible, l’abastament d’aigua, les energies renovables i la transició energètica, les smart cities, la logística just-in-time, l’economia circular o el canvi climàtic, entre d’altres.

Aquest grau s’imparteix en el marc del programa acadèmic de recorregut successiu (PARS) d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports.

Durada
6 anys (segons el rendiment acadèmic de l'estudiantat, aquest programa permet realitzar itineraris específics per finalitzar els estudis del programa en 5 cursos acadèmics)
Càrrega lectiva
360 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència
Presencial
Nota de tall del curs 2023-2024
10,552
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis, i als horaris dels grups.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Preus i beques
Preu aproximat per curs, 1.107 €. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament).
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Places nou ingrés
40
Codi de preinscripció
31113
Nota de tall del curs 2023-2024
10,552. Notes de tall
Ponderacions PAU
Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix
Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula.
Convalidacions de crèdits de CFGS
Consulta el cercador d’estudis universitaris del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Professió regulada
Enginyer/a tècnic/a d’obres públiques.
Enginyer/a de camins, canals i ports, cursant el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Aquest grau conforma un programa acadèmic integrat de grau i màster que habilita per a professions regulades.
 

Sortides professionals
Els enginyers i enginyeres civils s’incorporen com a tècnics, gestors, projectistes, consultors o constructors en empreses relacionades amb les infraestructures, els fluxos d’aigua, l’energia, els béns i les persones; en ports, aeroports, estacions i centres logístics; en empreses i institucions de gestió de recursos naturals i reciclatge, i en les que intervenen en l’ús públic de les ciutats, consultories i laboratoris de qualitat.
 •     Mobilitat sostenible i segura.
 •     Dret universal a l'abastament d'aigua.
 •     Energies renovables i transició energètica.
 •     Mitigació de causes i efectes del canvi climàtic.
 •     Resiliència davant els desastres naturals.
 •     Economia circular.
 •     smart cities (ciutats intel·ligents).
 •     Logística just-in-time.
Per a això, l'enginyeria civil s'encarrega de la planificació, concepció, disseny, construcció, manteniment, integració i gestió de:
 •     Infraestructures del transport per a una mobilitat intel·ligent.
 •     Camins i canals que mobilitzen fluxos d'aigua, energia, béns i persones.
 •     Ports, aeroports, estacions i centres logístics.
 •     Sistemes de gestió de recursos naturals i reciclatge de residus.
 •     Espais d'ús públic a les ciutats.
Aquestes àrees de treball es poden tractar des de diferents vessants, des d'un ens públic o privat, des del punt de vista del gestor, del projectista, del consultor o del constructor. Una altra àrea de treball és la docència, la recerca i la innovació.
Amb altres centres de la UPC
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Organització dels estudis

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC
Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC
Acreditació i reconeixement d'idiomes
Els estudiants de grau han d'acreditar la competència en una tercera llengua per obtenir el títol de grau. Certifica el teu nivell d’idiomes.

Versió per imprimir

Activitats per a futurs estudiants Consulta totes les activitats

Jornades de portes obertes

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic