Vicerectora de Política Acadèmica

Montserrat Pardàs Feliu

Biografia

Montserrat Pardàs Feliu

Enginyera de telecomunicació per la UPC (1991) i doctora per la mateixa universitat (1995). Està vinculada a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) des de 1994 i actualment és catedràtica d’universitat del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions.

És membre del centre de recerca IDEAI-UPC (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence) i la seva activitat es desenvolupa en l’àrea del processament d’imatge i vídeo i la visió per ordinador. En aquesta àrea ha publicat més de 100 articles en revistes indexades i actes de congressos, és coautora de 3 patents i ha participat en 28 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, així com en diversos contractes de transferència de tecnologia. Ha fet estades de recerca com a professora visitant a Lucent Technologies Bell i a Toshiba’s Cambridge Research Laboratory.

Ha estat cap d’estudis i coordinadora del programa de doctorat del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (2000-2003), secretària del mateix departament (2010-2013) i sotsdirectora de Planificació i Qualitat a l’ETSETB (2013-2019). També ha estat membre de la comissió de doctorat de la UPC, del Claustre Universitari, del Consell de Govern i de les comissions de Docència i Estudiantat i de Personal i Acció Social.


Funcions

  • Planificació i programació d'estudis de grau i màster.
  • Estructura acadèmica de la UPC.
  • Encàrrec acadèmic (en coordinació amb el vicerector de Política de Personal Docent i Investigador).
  • Verificació i modificació de titulacions (en coordinació amb la vicerectora de Qualitat i Política Lingüística).
  • Dobles titulacions (en coordinació amb la vicerectora de Política Internacional).