Vicerectora de Qualitat i Política Lingüística

Imma Ribas Vila

Biografia

Imma Ribas

Imma Ribas és enginyera Industrial (1996) per l’ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i doctora enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de València (2007). Des de 2013 és professora agregada, adscrita al Departament d’Organització d’Empreses, vinculada a l’ETSEIB.

Com a investigadora, forma part del grup de recerca Supply Chain and Operations Management (SCOM). És autora o coautora de més de trenta articles en revistes indexades, més de trenta publicacions en congressos i cinc capítols de llibre. Ha dirigit dues tesis doctorals i ha participat en nou projectes de recerca finançats en convocatòries competitives nacionals i europees, en tres dels quals ha estat investigadora principal. És editora associada de la revista Expert Systems with Applications i la Journal of Urban Mobility.

Pel que fa a la gestió, va ser secretària del Departament d’Organització d’Empreses (2012–2019) i sotsdirectora de Política Acadèmica i Màster a l’ETSEIB (2021).


Funcions

  • Polítiques de millora i relacions amb agències de qualitat.
  • Indicadors de qualitat: acadèmics, de recerca i de rànquings.
  • Seguiment i acreditació de titulacions (en coordinació amb la vicerectora de Política Acadèmica).
  • Ocupabilitat i inserció laboral.
  • Equipaments docents i laboratoris.
  • Enquestes docents.
  • Avaluació del PDI
  • Centres adscrits: EAE i EUNCET.
  • Coordinació de la política lingüística.
  • Representació a la Xarxa Vives d'Universitats.
  • Sistema d’assegurament de la qualitat en la recerca.
  • Planificació estratègica.
  • Coordinació amb la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària.