Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.

Principals indicadors *

Comunitat UPC

 • 23.630 estudiants de grau
 • 5.039 estudiants de màster universitari
 • 2.038 doctorands i doctorandes
 • 2.929 estudiants de formació permanent
 • 3.459 personal docent i investigador
 • 2.061 personal d’administració i serveis
 • 69.442 alumni UPC
 • 3.476 titulats de grau
 • 2.448 titulats de màster universitari 
 • 351 doctors i doctores

Coneixement

 • 66 estudis de grau 2021-2022
 • 81 programes de màster universitari 2021-2022
 • 45 programes de doctorat 2021-2022
 • 265 programes de formació permanent
 • 25 patents registrades el darrer any
 • 37 empreses de base tecnològica participades
 • 159 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.273 articles publicats en revistes científiques
 • 55.077.585 € ingressos per projectes d’R+D+I (2020)

La UPC al món

  • 3.823 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
  • 16 càtedres d’empresa
  • 13 empreses creades el darrer any
  • 2.456 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
  • 56 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats
  • 1.430 estudiants en programes de mobilitat
  • 787 estudiants UPC (outgoing)
  • 643 estudiants d’intercanvi a la UPC (incoming)
  • 45 projectes de cooperació per al desenvolupament
  • 15 xarxes internacionals amb participació UPC
  • 4 càtedres UNESCO

  * Curs 2020-2021