Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.

Principals indicadors 

Comunitat UPC

 • 24.356 estudiants de grau
 • 6.081 estudiants de màster universitari
 • 2.104 doctorands i doctorandes
 • 2.978 estudiants de formació permanent
 • 3.629 personal docent i investigador
 • 1.989 personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis
 • 87.538 alumni UPC
 • 3.449 titulats de grau
 • 2.487 titulats de màster universitari 
 • 294 doctors i doctores

Coneixement

 • 67 estudis de grau 2024-2025
 • 91 programes de màster universitari 2024-2025
 • 45 programes de doctorat 2024-2025
 • 240 programes de formació permanent
 • 13 patents registrades el darrer any
 • 41 empreses de base tecnològica participades
 • 234 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.362 articles publicats en revistes científiques
 • 80.914.453 € ingressos per projectes d’R+D+I (2022)

La UPC al món

 • 5.119 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
 • 18 càtedres d’empresa
 • 13 empreses creades el darrer any
 • 2.834 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
 • 44 convenis de doble titulació internacional amb 30 universitats
 • 2.940 estudiants en programes de mobilitat
 • 1.414 estudiants UPC (outgoing)
 • 1.526 estudiants d’intercanvi a la UPC (incoming)
 • 54 projectes de cooperació per al desenvolupament
 • 15 xarxes internacionals amb participació UPC
 • 4 càtedres UNESCO