Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.

Principals indicadors *

Comunitat UPC

 • 23.990 estudiants de grau
 • 5.822 estudiants de màster universitari
 • 2.107 doctorands i doctorandes
 • 3.595 estudiants de formació permanent
 • 3.523 personal docent i investigador
 • 2.074 personal d’administració i serveis
 • 70.151 alumni UPC
 • 3.627 titulats de grau
 • 2.232 titulats de màster universitari 
 • 231 doctors i doctores

Coneixement

 • 65 estudis de grau 2023-2024
 • 84 programes de màster universitari 2023-2024
 • 45 programes de doctorat 2023-2024
 • 275 programes de formació permanent
 • 19 patents registrades el darrer any
 • 38 empreses de base tecnològica participades
 • 99 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.588 articles publicats en revistes científiques
 • 72.734.268 € ingressos per projectes d’R+D+I (2021)

La UPC al món

 • 5.283 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
 • 19 càtedres d’empresa
 • 13 empreses creades el darrer any
 • 2.275 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
 • 34 convenis de doble titulació internacional amb 26 universitats
 • 2.756 estudiants en programes de mobilitat
 • 1.315 estudiants UPC (outgoing)
 • 1.441 estudiants d’intercanvi a la UPC (incoming)
 • 53 projectes de cooperació per al desenvolupament
 • 15 xarxes internacionals amb participació UPC
 • 4 càtedres UNESCO

  * Curs 2021-2022