Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.


info.png

Principals indicadors *

Comunitat UPC

 • 22.789 estudiants de grau
 • 2.189 estudiants de doctorat
 • 5.177 estudiants de màster universitari
 • 3.080 estudiants de formació permanent
 • 3.093 personal docent i investigador
 • 1.967 personal d’administració i serveis
 • 58.200 alumni UPC
 • 510 doctorats
 • 2.089 titulats de màster universitari
 • 4.570 titulats de grau i 1r i 2n cicles

Coneixement

 • 64 estudis de grau 2019-2020
 • 68 programes de màster universitari 2019-2020
 • 46 programes de doctorat 2019-2020
 • 234 programes de formació permanent
 • 52 patents registrades el darrer any
 • 26 empreses de base tecnològica participades, 10 creades el darrer any
 • 130 distincions cientificotècniques rebudes
 • 1.923 articles publicats en revistes científiques
 • 61.453.191 € ingressos per projectes d’R+D+I (2017)

La UPC al món

  • 4.678 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
  • 12 càtedres d’empresa
  • 10 empreses creades el darrer any
  • 2.807 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
  • 49 convenis de doble titulació internacional amb 30 universitats
  • 2.997 estudiants en programes de mobilitat
  • 1.507 estudiants UPC
  • 1.490 estudiants d’intercanvi a la UPC
  • 59 projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització en 29 països
  • 14 xarxes internacionals amb participació UPC
  • 4 càtedres UNESCO

  * Curs 2017-2018