Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.


Principals indicadors *

Comunitat UPC

 • 22.895 estudiants de grau
 • 2.067 estudiants de doctorat
 • 5.313 estudiants de màster universitari
 • 2.976 estudiants de formació permanent
 • 3.317 personal docent i investigador
 • 2.052 personal d’administració i serveis
 • 62.854 alumni UPC
 • 315 doctorats 2018-2019
 • 2.484 titulats de màster universitari 2018-2019
 • 3.449 titulats de grau 2018-2019

Coneixement

 • 66 estudis de grau 2021-2022
 • 81 programes de màster universitari 2021-2022
 • 45 programes de doctorat 2021-2022
 • 241 programes de formació permanent
 • 15 patents registrades el darrer any
 • 35 empreses de base tecnològica participades
 • 159 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.081 articles publicats en revistes científiques
 • 58.078.672 € ingressos per projectes d’R+D+I (2019)

La UPC al món

  • 3.705 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
  • 11 càtedres d’empresa
  • 11 empreses creades el darrer any
  • 2.274 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
  • 56 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats
  • 2.623 estudiants en programes de mobilitat
  • 1.317 estudiants UPC
  • 1.337 estudiants d’intercanvi a la UPC
  • 38 projectes de cooperació per al desenvolupament
  • 14 xarxes internacionals amb participació UPC
  • 4 càtedres UNESCO

  * Curs 2019-2020