Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

El màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació (web del màster) forma professionals per a un sector, el de l’edificació, que ha incrementat el seu nivell de tecnificació. En el context actual, amb una davallada de la construcció d’obra nova, agafen força conceptes com el confort, la sostenibilitat i l’eficiència energètica, així com la recuperació, conservació i millora del patrimoni construït. Així, aquest màster ofereix una formació que aborda els nous reptes del sector, sense oblidar les competències necessàries per entendre i aprofundir en el procés constructiu, i una elevada capacitació per a la recerca.

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (6.225 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Cal estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

  • Arquitectura tècnica o grau en Enginyeria d'Edificació.
  • Enginyeria tècnica d'Obres Públiques.
  • Altres (condicionat a la formació prèvia).

Podran accedir al màster sense necessitat de cursar complements de formació, els candidats que estiguin en possessió d'un títol de l'àmbit de l'arquitectura, l'edificació i l'enginyeria civil.

Tot i que no està previst l'accés al màster amb titulacions diferents de les esmentades anteriorment, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió per a aquells estudiants que accedeixin amb una titulació que no acrediti la suficient formació en l'àmbit de l'edificació, establint en aquest cas els complements de formació necessaris, que no excediran els 30 ECTS.

 

Documentació exigida: títol universitari, expedient acadèmic i currículum professional.

Criteris d'admissió
  • Expedient acadèmic del candidat
  • Correspondència de les competències de la titulació d'accés de l'estudiant amb les competències del present màster
  • Currículum
  • Carta de motivació
  • Altres mèrits: coneixements d'anglès (nivell B-2) opcional
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Segell AQU: acreditació favorable

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic