Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Electric Power Systems and Drives

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

La missió del master’s degree in Electric Power Systems and Drives (màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics) és preparar professionals per poder afrontar els nombrosos reptes que s'estan plantejant en el sector elèctric, incloent la integració massiva de generació renovable, l'electrificació de la mobilitat, la digitalització de la xarxa elèctrica i la modernització de la indústria. Els futurs professionals que han d'afrontar aquestes reptes necessiten adquirir coneixements específics i preparar-se per utilitzar i desenvolupar noves eines i metodologies d'anàlisi.
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 2.766 € (4.149 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès
Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial pendent d'aprovació per part del Consell d'Universitats.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Atès que el màster s'imparteix en la seva totalitat en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma un nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc Comú Europeu de Referència, tot i que no caldrà superar cap prova específica de nivell de competència lingüística per accedir-hi.

Accés directe

El màster s'ha configurat per a estudiants que han realitzat un grau en enginyeria i han aconseguit uns coneixements, al menys bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la teoria de circuits, l'electromagnetisme, l'electrotècnia o les màquines elèctriques. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i que per tant, tenen accés directe al màster, són les següents:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
  • Grau en Enginyeria de l'Energia
  • Grau en Enginyeria Elèctrica
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Física


Complements formatius

De forma generalitzada no es preveu l'accés al màster d'estudiants amb titulacions prèvies diferents a les indicades en el perfil d'entrada.

No obstant això, en cas que hi hagi sol·licituds d'estudiants amb altres titulacions diferents a les definides, la Comissió Acadèmica del Màster estudiaria l'adequació del perfil i en cas necessari establiria els complements de formació necessaris, que en cap cas podran excedir de 15 ECTS.

Criteris d'admissió
  • Valoració de l’expedient acadèmic: 40%
  • Valoració de la correspondència de les competències de la titulació d’accés amb les del màster: 50%
  • Valoració del Currículum vitae: 10%
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives

Sol·licita informació