Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Electric Power Systems and Drives

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

La missió del master’s degree in Electric Power Systems and Drives (màster universitari en Sistemes i Accionaments Elèctrics) és preparar professionals per poder afrontar els nombrosos reptes que s'estan plantejant en el sector elèctric, incloent-hi la integració massiva dels sistemes de generació renovables, l'electrificació de la mobilitat, la digitalització de la xarxa elèctrica i la modernització de la indústria. Els futurs professionals que han d'afrontar aquestes reptes necessiten adquirir coneixements específics i preparar-se per utilitzar i desenvolupar noves eines i metodologies d'anàlisi.
Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
1.660 € (6.331 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Atès que el màster s'imparteix en la seva totalitat en anglès, s'estableix com a requisit d'idioma un nivell d'anglès corresponent al B2.2 del Marc Comú Europeu de Referència, tot i que no caldrà superar cap prova específica de nivell de competència lingüística per accedir-hi.

Accés directe

El màster s'ha configurat per a estudiants que han fet un grau en enginyeria i han aconseguit uns coneixements, si més no bàsics, de caràcter multidisciplinari en camps com la teoria de circuits, l'electromagnetisme, l'electrotècnia o les màquines elèctriques. Per això, les titulacions que presenten el perfil d'entrada més adequat i que, per tant, tenen l'accés directe al màster, són les següents:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  • Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
  • Grau en Enginyeria de l'Energia
  • Grau en Enginyeria Elèctrica
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau en Enginyeria Física


Complements formatius

De manera generalitzada no es preveu l'accés al màster d'estudiants amb titulacions prèvies diferents a les especificades en el perfil d'entrada.

No obstant això, en cas que hi hagi sol·licituds d'estudiants amb altres titulacions diferents, la comissió acadèmica del màster estudiarà l'adequació del perfil i, si cal, establirà els complements de formació necessaris, que en cap cas no podran excedir els 15 ECTS.

Criteris d'admissió
  • Valoració de l’expedient acadèmic: 40 %
  • Valoració de la correspondència de les competències de la titulació d’accés amb les del màster: 50 %
  • Valoració del currículum vitae: 10 %
Places
30
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type