Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

El màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (web del màster) proporciona una formació multidisciplinària i tecnològica avançada, que permet introduir-se en la recerca, el disseny i l’anàlisi d’infraestructures i projectes d’enginyeria civil, alhora que habilita per exercir la professió d’enginyer/a de camins, canals i ports.


El pla d’estudis reforça la formació fisicomatemàtica i cientificotècnica adquirida al grau, mitjançant la utilització de les tècniques més avançades i experimentals de modelització en l’àmbit de l’enginyeria. Així mateix, el màster preveu  la realització de part dels estudis en el marc de diversos programes de mobilitat  a través dels convenis subscrits amb escoles d’enginyeria de gran prestigi d’arreu del món.

 

Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir el desenvolupament d’infraestructures, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals,  per incidir en l’ordenació del territori.

Especialitats

 • Enginyeria d'Estructures i Construcció
 • Enginyeria del Terreny
 • Enginyeria Computacional
 • Enginyeria de l'Aigua
 • Enginyeria del Transport i Urbanisme
 • Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: febrer i setembre
Horaris i modalitat
Matí. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics
 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic d'obres públiques.
 • O estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau que contingui les competències que es recullen a l’Ordre Ministerial CIN/307/2009 de 9 de febrer, d’acord amb el que es descriu a l’apartat 4.2.2 de l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer .
 • O estudiantat en programes de doble titulació basada en el MECCP en règim de continuació d’estudis.
 • Altres titulacions, d’acord amb el que es descriu a l’apartat 4.2.3 de l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer.

Els criteris d’admissió i períodes de sol·licitud es poden trobar a la web de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Places
120
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Entre estudis de la UPC

 • Màster universitari de Camins, Canals i Ports + Master's degree in Urban Mobility
 • Màster universitari de Camins, Canals i Ports + Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció

Amb altres universitats internacionals

 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) / Grau en Enginyeria d’Obres Públiques (ETSECCPB) + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Diplôme d’ingénieur ( EIVP, Paris)
 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) / Grau en Enginyeria d’Obres Públiques (ETSECCPB) + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Diplôme d’ingénieur (ESTP dins l’especialitat Travaux Publics)
 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Diplôme d’ingénieur (de l’École Centrale corresponent: Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris)
 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Diplôme d’ingénieur de l'École Nationale des Ponts et Chaussés (École des Ponts ParisTech)
 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Master in Management Grande Ecole Degree (HEC) (École Des Hautes Études Commerciales (HEC), Paris, França)
 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Laurea Magistrale (Ingegneria Civile / Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)  (Politecnico di Milano)
 • Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Master's degree in Geological and Mining Engineering (IIT) (Ilinois Institute of Technology (IIT), Chicago, USA) (Flux d'estudiants solament d'ETSECCPB a l'IIT) (A escollir entre 10 màsters)
 • Grau en Enginyeria Civil (ETSECCPB) + Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (ETSECCPB) + Master in Civil and Hydraulic Engineering (College of Civil Engineering, Tongji University, Shangai, Xina)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic