Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

El màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial té com a objectiu formar professionals d’alt nivell en l’àmbit de l’automatització i l’electrònica industrial, perquè el control automàtic i l'electrònica industrial són unes tecnologies crítiques, fonamentals per al desenvolupament d’una societat cada cop més orientada vers la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions i per al funcionament de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat. Els qui el cursin podran donar resposta a la demanda dels sectors relacionats amb qualsevol procés productiu i sistemes relacionats amb la generació, distribució i emmagatzematge d’energia, el sector del transport o la logística.


L'objectiu de l'especialitat en Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de l'automatització i el control, que puguin integrar la gestió de l'empresa amb la integració dels processos de producció (disseny, enginyeria i fabricació) i desenvolupar la seva vida laboral en qualsevol nivell de la piràmide CIM (Computer Integrated Manufacturing). L'objectiu de l'especialitat en Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de la gestió de l'energia elèctrica, amb un èmfasi especial en la integració de fonts d'energia mitjançant convertidors de potència, en els sistemes de comunicació i sistemes electrònics de diagnòstic i seguretat aplicats a la generació, distribució i emmagatzematge d'energia elèctrica. La especialitat entra detalladament en l'estudi de tots els equips de control i gestió de la demanda i l'estabilitat de les xarxes, amb una alta penetració d'energies renovables (smart grids). Inclou també l'estudi dels sistemes de tracció elèctrica i híbrida que s'integraran en un futur immediat a la xarxa elèctrica (vehicles elèctrics i transport urbà), i la tecnologia per a la implementació de controladors. Més informació a la web del màster.

Especialitats

  • Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
  • Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades
Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 2.490 € (6.225 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).


Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
AQU acreditacio favorable

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type