Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria del Cuir

Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)

Sense oferta de places a la UPC per al curs 2018-2019.

El màster universitari en Enginyeria del Cuir proporciona els coneixements científics, tecnològics i de gestió necessaris per projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes en l’àmbit de l’enginyeria del cuir, tot aplicant sistemes de qualitat i gestió mediambiental.