Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

El màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (web del màster), nova implantació per al curs 2017-2018, habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics.

També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.

Els estudiants del màster podran cursar dues especialitats:

Disseny de Iots i Embarcacions d’Esbarjo
Molts dels avenços científics que s’han donat darrerament en la construcció d’embarcacions i vaixells provenen de les innovacions fetes sobre iots i embarcacions de competició. Aquesta especialitat permetrà als estudiants conèixer i aprofundir en els requisits de disseny i construcció d’aquestes embarcacions, per tal que com a futurs professionals siguin capaços de continuar innovant en aquests camps.

Energies Oceàniques
Són moltes les tecnologies que s’estan desenvolupant al volant de l’obtenció d’energia en el medi marí i moltes poden ser una important font energètica en el futur, des de parcs d’aerogeneradors marins fins a sistemes més complexos i experimentals com l’OWC o el Pelamis. Aquesta especialitat proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris per entendre i desenvolupar aquests sistemes de captació d’energia, així com per incidir en el paper d’aquestes tecnologies en la societat futura.

Especialitats

  • Disseny de Iots i Embarcacions d'Esbarjo
  • Energies Oceàniques
Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.215 € (12.662 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Títol oficial
Títol oficial.
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 11/10/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Amb universitats internacionals
  • Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (especialització en energies oceàniques)  + Master’s degree in Naval Architecture and Marine Engineering (Ningbo University (NBU), Ningbo, Xina)
  • Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica (especialització en energies oceàniques) + Diplôme d’Ingènieur (EC Nantes) (École Centrale de Nantes (EC Nantes) (Grandes Écoles Centrale (GEC), Nantes, França)

Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació


Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic