Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

L'Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) (màster universitari Erasmus Mundus en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima), coordinat per la Norwegian University of Science and Technology i amb la participació de la UPC, s’ha dissenyat per oferir formació avançada a futurs científics i enginyers amb responsabilitats en projectes de costes, ports i mar oberta, i inclou funcions de gestió i d’administració d’empreses d’enginyeria marítima. Durant el programa, l’estudiantat es familiaritzarà amb qüestions clau per oferir solucions sostenibles, respectuoses amb el medi ambient, legals i acceptables econòmicament, a diversos problemes dels àmbits que engloba el CoMEM.

El programa ofereix una combinació ben concebuda de temes, teoria i pràctica en cinc itineraris diferents i proporciona a l’estudiantat el valor afegit de la mobilitat entre les universitats del consorci, cosa que fomenta la seva integració social i treu profit de les habilitats específiques que ofereixen les cinc institucions consorciades. Els itineraris són els següents: Future Ports and Waterways, Coastal Environmental Engineering i Shore Management.

Durada i inici
Dos cursos acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: agost
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Primer semestre
Tots els estudiants assisteixen a la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia, Facultat d'Enginyeria de Ciència i Tecnologia, Departament d'Enginyeria Civil i Transports, Trondheim, Noruega.

Segon semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos,o a la Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
 

Tercer semestre
D'acord amb l’itinerari escollit, els estudiants assisteixen a la Universitat de Tecnologia de Delft, Facultat d'Enginyeria Civil i Geociències, Departament d'Enginyeria Hidràulica, Delft, Països Baixos; a la Universitat de Southampton, Facultat d'Enginyeria Civil i Medi Ambient i Escola d'Oceanografia i Ciències de la Terra, Southampton, Regne Unit, o a la Universitat City, Facultat d'Enginyeria i Ciències Matemàtiques, Londres, Regne Unit.

Quart semestre
Els estudiants assisteixen a una de les cinc universitats del consorci en què han estudiat, d’acord amb l’itinerari escollit.
 

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
15
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Norwegian University of Science and Technology (Noruega)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type