Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Erasmus Mundus master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

L'Erasmus Mundus master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS) (web del màster), dins la seva especialitat d'Enginyeria en Energia Tèrmica, es presenta com a resposta a problemes i necessitats en el camp de l'enginyeria de l'energia tèrmica des de diferents àmbits: sistemes energètics i recursos, transferència de calor i massa i la dinàmica de fluids, mètodes numèrics i experimentals en enginyeria tèrmica, així com disseny de sistemes i equips tèrmics, generadors calor i fred, etc. L'objectiu final és formar experts cientifico-tècnics amb els coneixements i habilitats necessaris per analitzar qualsevol problema d'enginyeria en l'àmbit de l'energia tèrmica i la fluïdodinàmica.

Durada i inici
2 anys acadèmics, 120 crèdits ECTS
Horaris i modalitat
Presencial
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
15
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
Institut Nationale Polytechnique de Lorraine (França)
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació


Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
link fira virtual

Sol·licita informació

Type