Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Numerical Methods in Engineering

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

El master's degree in Numerical Methods in Engineering (màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria), (web del màster) acreditat amb excel·lència per l'AQU Catalunya, proporciona una formació multidisciplinària en mecànica computacional, atesa la creixent demanda de simulacions numèriques precises i fiables. El màster té com a objectiu formar especialistes en la teoria i les aplicacions dels mètodes de càlcul per al disseny de productes i processos, en el sentit més ampli possible. Seran professionals amb capacitat per aplicar immediatament a la indústria els coneixements adquirits i amb la formació científica necessària per abordar amb èxit una etapa doctoral.

Durada i inici
Dos cursos, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Matí i tarda. Presencial i no presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 3.320 € (8.300 € per a no residents a la UE).
Aquest màster ha estat seleccionat dintre del programa de beques per a màsters d'excel·lència que convoca la Fundació Catalunya La Pedrera. Més informació dels criteris d’assignació a Fundació Catalunya-La Pedrera
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Titulats i titulades en Enginyeria, Matemàtiques o Ciències Físiques que vulguin orientar-se cap al món de l'enginyeria multidisciplinària. Els candidats i candidates ideals han de comptar amb una sòlida formació bàsica i interès per integrar-se en un entorn de consultoria d'enginyeria.

Criteris d'admissió

L'admissió està supeditada a l'aprovació, per part de la Comissió Docent, del currículum i l'historial acadèmic dels candidats i candidates.

Places
25
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).


Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
  • Master in Numerical Methods in Engineering (ETSECCPB) / Laurea Magistrale in Mathematical Engineering-Padova (Università Degli Studi di Padova)
  • Master in Numerical Methods in Engineering (ETSECCPB) / Master in Computational Mechanics (Swansea University, UK)
  • Master in Numerical Methods in Engineering (ETSECCPB) / Master in Computational Mechanics of Materials and Structures (University of Stutgart)

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type