Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Master's degree in Urban Mobility

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

El master's degree in Urban Mobility (web del máster) (màster universitari en Mobilitat Urbana) té com a objectiu la millora de la mobilitat urbana a les nostres ciutats i arreu del món, la qual requereix no solament la millora de la infraestructura tècnica (cap a una infraestructura de transport intel·ligent, amb l'ús de la internet de les coses, etc.), sinó també una planificació, execució i operació holístiques. La transformació urbana requereix que la majoria dels grups d'interès interactuïn i entenguin les perspectives dels altres per fer efectiva aquesta millora. Així doncs, aquest programa permet formar professionals provinents de diferents perfils de l'enginyeria proporcionant les competències específiques del sector i un coneixement o aprofundiment en la transició de la mobilitat cap a un model sostenible, els futurs serveis i mercats i l'impacte de les TIC i energètiques. Finalment, el programa proporciona les eines fonamentals d'emprenedoria i d'innovació per afrontar la ràpida transformació de la societat global. Actualment, gairebé no existeix cap programa de màster d'àmbit nacional que proporcioni una educació tan integral.

El master's degree in Urban Mobility es proposa com a part de les activitats d'educació superior de la Urban Mobility Master School, que forma part del European Institute of Technology (EIT). Dins d'aquesta iniciativa, que disposa també d'un programa de beques, es cursa un primer any en una de les universitats del consorci i un segon any en una altra universitat, per la qual cosa s'atorga una doble titulació.

També es pot cursar el màster integrament a la UPC fora de la proposta de l'EIT.

Per obtenir el títol és obligatori cursar un mínim de 30 ECTS de les assignatures d'especialitat en Innovació i Emprenedoria, entre una oferta inicial de 54 ECTS repartits en assignatures de 3 a 10 crèdits.

Es podran cursar fins a 4 itineraris:
 • Futurs Mercats i Serveis de Mobilitat
 • Transició cap a la Mobilitat Sostenible
 • Ciència i Anàlisi de Dades per a la Mobilitat Intel·ligent
 • Tecnologies Innovadores per a la Mobilitat Urbana

 Durada i inici
2 anys acadèmics, 120 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Presencial
Preus i beques
 • Estudiants matriculats en el programa EIT Urban Mobility (internacional): preu aproximat per any acadèmic sense expedició del títol, 4.000 € (16.000 € per a no residents a la UE). Més informació.
 • Estudiants matriculats en el programa local UPC (fora del programa EIT Urban Mobility): preu aproximat del máster sense expedició del títol, 6.535 € (9.803 € per a no residents a la UE).
Idiomes
Anglès

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
Títol oficial
Títol oficial
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Admissió al programa EIT Urban Mobility Master (internacional)

Informació sobre el procés d'admissió, requeriments específics, nivell d'anglès disponible a:
https://bit.ly/3NOCLJ0

Admissió al programa UPC del master's degree in Urban Mobility (programa local, fora de l'EIT Urban Mobility)

Accés directe

Tenen accés directe a aquest màster, sense que calguin complements de formació, les titulacions següents:

 • Graus de l'àmbit de l'enginyeria (Enginyeria Industrial, Enginyeria Civil, Enginyeria de la Construcció, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Enginyeries i segons cicles (Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Física i altres enginyeries).
 • Grau en Arquitectura.

Complements formatius

Per als graus de l'àmbit de les ciències (Física, Matemàtiques i Estadística) o altres graus, s'estableixen 30 ECTS de complements de formació.
En el cas de les enginyeries tècniques de la branca industrial i d'Obres Públiques (Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans) o altres enginyeries tècniques, es podran establir fins a un màxim de 30 ECTS en complements de formació.

Atès que el màster s'imparteix íntegrament en anglès, s'estableix el requisit següent: nivell d'anglès B2 del CEFR, que pot demostrar-se d'alguna de les maneres següents:

 • Tenir l'anglés com a llengua materna.
 • Haver estudiat en un país de parla anglesa (com a mínim durant un semestre).
 • Haver cursat un programa universitari acadèmic impartit en anglès (com a mínim durant un semestre).
 • Tenir un títol expedit per una institució de l'espai europeu d'educació superior que inclou el nivell d'anglès B2.
 • Posseir un dels següents certificats d'idioma anglès:

              - Cambridge: FCE
              - TOEFL PBT:> = 567; TCC:> = 227; IBT:> = 87
              - IELTS: 5.5
              - TOEIC: 750
              - Escola Oficial d'Idiomes: certificat de nivell avançat (nivell 5)
           
També es pot obtenir un certificat d'anglès B2 a la UPC.

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del màster estudiarà els expedients acadèmics de tots els estudiants que sol·licitin l’admissió a aquests estudis, amb la finalitat de determinar els estudiants que es poden admetre directament i els que, perquè no tenen els coneixements i les capacitats necessaris, han de completar els crèdits d'anivellament (complements formatius). Els criteris d'admissió estaran basats en l'expedient acadèmic (60 %), experiència professional (10 %), nivell de coneixement d'anglès, sempre que sigui superior al mínim exigit per accedir al màster (15 %) i correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les competències d’aquest màster (15 %).

Preinscripció

Les admissions estan actualment TANCADES. Si us plau, emplena aquest formulari si vols ser informat de quan s'obren las preinscripcions el novembre de 2023.

Per accedir al programa EIT Urban Mobility (internacional)

 • Per entrar en aquest programa en el marc de les dobles titulacions de la EIT Urban Mobility Master School cal fer la sol·licitud abans del 3 de febrer (període 1) o, si hi queden places vacants, abans del 17 d’abril (període 2) a través del portal següent: https://bit.ly/3NOCLJ0

Per accedir al programa local UPC (fora del programa EIT Urban Mobility)

Places
60
Preinscripció
Aquest màster interuniversitari no està coordinat per la UPC. Cal fer la preinscripció a la universitat coordinadora següent:
https://bit.ly/3NOCLJ0
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Entre estudis de la UPC

 • Master's degree in Urban Mobility + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades.
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic