A partir del 22 de febrer, la connexió wifi es farà només per eduroam i UPCguest

El portal Xarxa Sense Fils de la UPC (XSF-UPC) deixarà d'estar operatiu a partir del 22 de febrer. Des d’aquest dia, el PDI, el PAS, l’estudiantat i les persones vinculades a la UPC només es podran connectar a la xarxa wifi a través d'eduroam. El mateix dia, es posarà en marxa el portal UPCguest per a usuaris convidats i un servei sota demanda per als assistents a congressos o jornades.

15/02/2018

Connectar-se a la xarxa wifi d’universitats, centres de recerca, biblioteques i d’altres organismes d’arreu del món fent servir les mateixes credencials que a la UPC, i fer-ho amb més seguretat i sense interrupcions quan hi ha desplaçaments dins dels campus, són els motius que han portat a la Universitat a apostar per la connexió wifi mitjançant eduroam. 

L’eduroam és un projecte internacional, al qual està adscrit la UPC, que va néixer amb l’objectiu de crear un espai únic de mobilitat wifi nacional i internacional, que possibiliti l'accés sense fils a Internet als membres de la comunitat educativa i investigadors.

Davant dels avantatges que presenta la connexió mitjançant aquest projecte, l’XSF-UPC deixarà d’estar operativa el 22 de febrer i la connexió a la xarxa sense fils des de la UPC es podrà fer a través de tres procediments, en funció del perfil dels usuaris i de les necessitats de connexió.

  • Xarxa wifi eduroam. Accés per al PDI, el PAS, l’estudiantat i els personal vinculat a la Universitat (prèvia configuració i amb la identificació UPC), així com la resta de membres d’arreu del món vinculats a eduroam

  • Servei UPCguest. Portal adreçat a persones o col·lectius convidats o de visita a la UPC i que no són usuàries d’eduroam, amb una connexió màxima de vuit hores

  • Wifi per a congressos. Servei sota demanda per donar accés a la xarxa wifi UPC als assistents a congressos, jornades o esdeveniments puntuals que es realitzen a la UPC

La informació sobre configuracions i procediments es pot consultar al web de Serveis TIC de la UPC.