Inmaculada Martínez, nova directora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC

Inmaculada Martínez, nova directora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
+
Descarregar

D'esquerra a dreta: Pere Palà, director sortint del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC i actual director de l'EPSEM; el rector Francesc Torres, Inma Martínez, nova directora de la unitat i la secretaria general de la UPC, Margarida Espona

La catedràtica Inmaculada Martínez Teixidor ha pres possessió, el 4 de novembre, del càrrec de directora del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC. Pren el relleu a Pere Palà, qui exerceix, des de la mateixa data, la direcció de l’EPSEM.

10/11/2020

Des del 4 de novembre, la professora, investigadora i catedràtica Inmaculada Martínez està al capdavant del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech, amb seu a l'Escola Politècnica Superior de Manresa (EPSEM).

L’acte de presa de possessió, que s’ha pogut seguir en directe per via telemàtica, ha coincidit amb la presa de possessió de Pere Palà com a director de l'EPSEM, el mateix dia 4 de novembre, al Campus UPC Manresa.

Doctora enginyera industrial per La UPC (1998), enginyera tècnica industrial en Electrònica (1980) i enginyera industrial en Electricitat (1985) per la mateixa Universitat, Inmaculada Martínez és catedràtica d’escola universitària, en l’àrea de coneixement de Tecnologia Electrònica.

Com a professora, imparteix docència a l’EPSEM, on ha estat sotsdirectora de Planificació i Qualitat (2019-2020) i sotsdirectora cap d’Estudis de l’EPSEM (1997-1999). També ha estat adjunta a als vicerectorats de la UPC d’Ordenació Acadèmica (1986-1988) i de Personal Acadèmic (1984-1986).

Fins l’octubre passat, també formava part de la candidatura electoral del professor Pere Palà en la direcció de l’EPSEM, a qui pren ara el relleu en la direcció del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC. Dins d aquesta unitat ha estat cap de la secció TIC, així com secretària de l’anterior Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (2010-2014), integrat en el departament que ara dirigeix.

Anteriorment, també ha estat responsable del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EPSEM (2014-2019), del programa INNOVA de la UPC a l’Escola (2000-2003) i responsable del Diploma de Gestió Industrial (1999-2005).

Actualment, és membre de la Xarxa de Qualitat de la UPC.

Com a investigadora, centra la seva recerca en el camp de l’Electrònica de Potència. He codirigit una tesi doctoral defensada l’any 2012 i ha participat en diversos projectes de recerca. Ha presentat publicacions en congressos internacionals i nacionals, tant en el camp de l’electrònica de potència com en el camp de la innovació docent, i ha treballat en la línia de recerca ‘Qualitat de potència i energies renovables’. Actualment forma part del Centre de Recerca d'Electrònica de Potència (PERC-UPC).

En el camp de la recerca, entre els objectius que es planteja com a directora del Departament estàn l’impuls i el suport al grup i centre específic de recerca Smart Sustainable Resources (SSR), com a instrument principal per a incentivar la investigació científica i tecnològica del Departament, així com la creació d’un nucli nou de recerca entorn l’automoció i la mecànica, que cohesioni l’expertesa existent en aquest àmbits, amb la implicació de les empreses del sector.