Llum verda a l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2018, que preveu la incorporació de 35 noves places

El Consell de Govern ha donat llum verda a l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2018, que preveu la incorporació de 35 noves places. En el marc d’aquesta oferta i de la corresponent al 2017, el Consell de Govern ha aprovat, en la mateixa sessió, la convocatòria de 30 places de professorat agregat, adreçada al PDI laboral permanent.

04/07/2018

L’oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador (PDI) amb caràcter permanent, aprovada pel Consell de Govern del 21 de juny, preveu la contractació de 35 persones, 34 de les quals són per incorporar persones amb la categoria de professorat agregat: 29 sense reserva i 5 per contractar PDI que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

La plaça restant és per incorporar un catedràtic o catedràtica de l’àmbit de l’aeronàutica i correspon a una de convocada anteriorment i que no va quedar coberta en no incorporar-se la persona seleccionada en el termini previst.

L’objectiu d’aquesta oferta pública és donar resposta a les necessitats de caràcter permanent amb assignació pressupostària que no poden ser cobertes amb el personal actual.

El nombre de places a proveir mitjançant aquesta oferta és inferior a la taxa de reposició que es deriva del còmput de baixes i altes produïdes durant el 2107, en els termes previstos en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Per tant, aquesta oferta podrà veure’s ampliada mitjançant un acord complementari, atès que no exhaureix la capacitat de contractació de la UPC.

En aquest context, el Consell de Govern ha aprovat en la mateixa sessió del 21 de juny, en base a acords anteriors sobre l’oferta pública del PDI del 2017 i sobre la corresponent al 2018, la convocatòria de 30 concursos de professorat agregat, adreçada al PDI laboral permanent, distribuïts de la manera següent: 10 en l’àmbit de l’Enginyeria Industrial; 6 en Arquitectura, Urbanisme i Edificació; 6 en Ciències i Enginyeries Biotecnològiques, 5 en Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental i 3 en Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions.