Presa de possessió de 34 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

Foto de grup dels catedràtics i catedràtiques que han pres possessió el 8 de setembre, juntament amb el rector i altres membres de l'equip de Govern
+
Descarregar

Foto de grup dels catedràtics i catedràtiques que han pres possessió el 8 de setembre, juntament amb el rector i altres membres de l'equip de Govern

El dia 8 de setembre, 33 professors i professores han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC en diferents àrees de coneixement, als quals s'afegirà, el 18 de setembre, un professor més. El rector de la Universitat, Daniel Crespo, juntament amb la secretària general, Ana Belén Cortinas, i el vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, han presidit l'acte, que ha tingut lloc a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona.

12/09/2023

Vint-i-cinc professors i vuit professores de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la Universitat.

D'una banda, el 8 de setembre han pres possessió com a catedràtics i catedràtiques d'universitat els professors i professores següents: Carlos Antonio Andújar Gran, del Departament de Ciències de la Computació; Javier Bonet Carbonell, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Ramon Canal Corretger, del Departament d'Arquitectura de Computadors; Davide Careglio, del Departament d'Arquitectura de Computadors; Ángeles Carmona Mejías, del Departament de Matemàtiques; José Carmona Vargas, del Departament de Ciències de la Computació; Jaime Coll López, del Departament de Projectes Arquitectònics; Xavier Colom Fajula, del Departament d'Enginyeria Química; Xavier Gamisans Noguera, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC; Emilio Jiménez Piqué, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials; Marta Llorente Díaz, del Departament d'Arquitectura i Tècniques de Comunicació; Jordi Martí Rabassa, del Departament de Física; Jordi Martorell Pena, del Departament de Física; Jordi Mateu Mateu, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions; Rosa Rodríguez Montañés, del Departament d'Enginyeria Electrònica; Riccardo Rossi Bernecoli, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Gemma Sese Castel, del Departament de Física, i José Francisco Trull Silvestre, del Departament de Física.

Per la seva part, el professor Ramon Costa Castelló, del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, prendrà possessió com a catedràtic d'universitat el pròxim 18 de setembre.

Aquests dinou nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — núm. 8993, de 4 de setembre de 2023—, corresponen al concurs d'accés per a la provisió de places de cossos docents universitaris, convocat per la Resolució 2023-772/16, de 13 de març de 2023 (BOE de 29 de març de 2023).

Així mateix, han pres possessió, el 8 de setembre, com a catedràtics i catedràtiques contractats, les professores i professors següents: Alberto Abello Gamazo, del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació; Michel André Sánchez, del Departament de Física; Jesús Miguel Bairán García, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Alexandra Bermejo Broto, del Departament d'Enginyeria Electrònica; Sergio Busquets Monge, del Departament d'Enginyeria Electrònica; Alberto de la Fuente Antequera, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Francisco Estrany Coda, del Departament d'Enginyeria Química; Miren Etxeberria Larrañaga, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental; Vicenç Fernández Alarcón, del Departament d'Organització d'Empreses; Carlos Gómez Montenegro, del Departament d'Enginyeria Telemàtica, Zein Kallas Calot, del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, Maria Magdalena Mària Serrano, del Departament de Projectes Arquitectònics; Francesc Pozo Montero, del Departament de Matemàtiques; Xavier Prats Menéndez, del Departament de Física, i Ivette María Rodríguez Pérez, del Departament de Màquines i Motors Tèrmics.

Aquests quinze nomenaments, publicats també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — núm. 8993, de 4 de setembre de 2023—, corresponen al concurs d'accés a la categoria de catedràtic/a contractat/da, convocat per la Resolució 2023-773/17, de 13 de març de 2023 (DOCG del 29 de març de 2023).