UPC: 50 anys sense límits

+
Descarregar

Logo del 50è aniversari de la UPC, dissenyat per l'artista Perico Pastor

+
Descarregar

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Terrassa al 1971, quan es va constituir la UPB

+
Descarregar

L'Escola Universitària Politècnica de Manresa (EUPM), actualment EPSEM, va començar a impartir estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial al 1972

+
Descarregar

Al 1984, la Universitat Politècnica de Barcelona canvia de nom i passa a dir-se Universitat Politècnica de Catalunya, atesa la seva implantació territorial

Les celebracions del 50è aniversari de la UPC tindran lloc durant tot aquest curs acadèmic i finalitzaran el mes de desembre de 2021. La celebració del cinquantenari inclourà tot un seguit d’actes institucionals, acadèmics i lúdics adreçats a la comunitat universitària i que giraran al voltant dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, com a mostra del compromís de la institució amb la societat.

30/09/2020

Al web del 50è aniversari s’anirà actualitzant el programa d’activitats que s’organitzaran per celebrar l’efemèride. El mateix web inclou una exposició fotogràfica que recull els moments més rellevants de la història de la institució: des de la seva creació com a Universitat Politècnica de Barcelona, el 1971, fins a la consolidació de la UPC amb el seu desplegament de facultats i escoles politècniques pel territori català.

Al llarg d’aquests anys, la UPC, la Universitat de l’arquitectura, les ciències, l’enginyeria i la tecnologia, ha esdevingut una de les universitats de referència a Catalunya. Va néixer el 1971 com la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB). Aquell any va ser el moment d’articular una universitat a partir d’un bon nombre de centres docents de caràcter tècnic, alguns dels quals centenaris, que havien posat les bases de la revolució tècnica del segle XIX a través de la formació industrial i arquitectònica. Així, la Universitat va ser constituïda inicialment per les escoles tècniques superiors d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB) i de Terrassa (ETSEIAT), l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i alguns instituts de recerca.

Tanmateix, el centre docent més antic i primera peça del que hauria de ser la UPC va ser la Facultat de Nàutica de Barcelona, que es va crear l'any 1769 com l’Escola de Nàutica de Barcelona. En aquell moment, va ser nomenat primer director del centre Sinibald de Mas, un home de mar nascut a Torredembarra l'any 1736 que havia començat a navegar als 14 anys.

A partir de la creació de la UPC com a universitat en la dècada dels setanta, nous centres docents han anat configurant i consolidant la Universitat tal i com és actualment: un nucli de coneixement amb 18 centres docents, 206 grups de recerca, gairebé 30.000 estudiants, 3.317 personal docent i investigador  i 2.052 personal d’administració i serveis.

El 1984 la Universitat Politècnica de Barcelona canvia de nom i passa a dir-se Universitat Politècnica de Catalunya, atesa la seva implantació territorial, que és un dels seus trets diferencials. Actualment, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té presència a través dels seus campus en 7 localitats de Catalunya (Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Adrià de Besòs; Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú).

La UPC imparteix avui dia 64 graus universitaris, 75 màsters universitaris i 45 programes de doctorat, així com 45 programes de formació permanent. La transferència de coneixement és un dels epicentres de l’activitat de la UPC, que el 2019 va ingressar 58 milions d’euros per projectes d'R+D+I i transferència tecnològica. A més de ser una universitat capdavantera en docència i recerca, i transferència de tecnologia, i de despuntar en els principals rànquings internacionals, un altre dels indicadors destacats és que el 93% dels graduats i graduades per la UPC treballa.